24 lip, 2024

STUDENCI

2 mins read

Dokumentacja dotycząca praktyk pedagogicznych do specjalizacji nauczycielskiej »
Zapraszamy do pobrania wzorów dokumentacji, według których należy dokumentować odbyte praktyki pedagogiczne.

Katecheza dorosłych »
Wykład wstępny do pobrania

Katechetyka specjalna »
Treści, efekty i fragmenty skryptu. Podstawa programowa katechezy specjalnej.

Polskie Dyrektorium katechetyczne z 2001 »
Polskie Dyrektorium katechetyczne w wersji elektronicznej

Portale internetowe narzędziem katechezy »
Coraz większe znaczenie w edukacji, także religijnej, posiada Internet. Zapraszamy do zapoznania się z opracowaniem dotyczącym różnych portali internetowych, które można i warto wykorzystać w katechezie.

Dydaktyka szczegółowa »
Proszę studentów o pobranie roboczych przykładów materiałów do gimnazjum. xp

Nowości w Bibliotece ITPiK IX p »
Nowe książki w naszej bibliotece, m.in: A. Regiwicz. Katechezy w obrazach. Kerygmatyczne czytanie filmu. Kraków: Serafin 2013

Materiały do ściągnięcia
Nauczanie religii w prawie oświatowym »
Uczestników wykładu Nauczanie religii w prawie oświatowym zapraszam do pobrania plików

Katecheza grup specjalnych – wykład i ćwiczenia »
Proszę zwrócić uwagę na literaturę podstawową do wykładu i ćwiczeń

Dokumentacja dotycząca praktyk pedagogicznych do specjalizacji nauczycielskiej »
Zapraszamy do pobrania wzorów dokumentacji, według których należy dokumentować odbyte praktyki pedagogiczne.

Katecheza dorosłych »
Wykład wstępny do pobrania

Katechetyka specjalna »
Treści, efekty i fragmenty skryptu. Podstawa programowa katechezy specjalnej.

Polskie Dyrektorium katechetyczne z 2001 »
Polskie Dyrektorium katechetyczne w wersji elektronicznej

Portale internetowe narzędziem katechezy »
Coraz większe znaczenie w edukacji, także religijnej, posiada Internet. Zapraszamy do zapoznania się z opracowaniem dotyczącym różnych portali internetowych, które można i warto wykorzystać w katechezie.

Dydaktyka szczegółowa »
Proszę studentów o pobranie roboczych przykładów materiałów do gimnazjum. xp

Nowości w Bibliotece ITPiK IX p »
Nowe książki w naszej bibliotece, m.in: A. Regiwicz. Katechezy w obrazach. Kerygmatyczne czytanie filmu. Kraków: Serafin 2013

Materiały do ściągnięcia
Nauczanie religii w prawie oświatowym »
Uczestników wykładu Nauczanie religii w prawie oświatowym zapraszam do pobrania plików

Katecheza grup specjalnych – wykład i ćwiczenia »
Proszę zwrócić uwagę na literaturę podstawową do wykładu i ćwiczeń