24 lip, 2024

PARTNERZY

2 mins read

Komisja Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski »
Przewodniczący bp Marek Mendyk

Stowarzyszenie Katechetyków Polskich »
Przewodniczący: ks. prof. dr hab. Zbigniew Marek SJ

Edukacja medialna KUL »
Kierownik Katedry ks. prof. dr hab. Tadeusz Zasępa

Duszpasterstwo Rodzin KUL »
Kierownik Katedry ks. dr hab. Jacek Goleń

Dział Informacji i Promocji KUL – Muzeum Uniwersyteckie »
Kierownik dr Andrzej Zykubek

Istituto Euromediterraneo w Tempio Pausania, Sardynia, Włochy »
Rektor ks. Raimondo Satta

 

Strona internetowa kierunku Katechetyka na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim

Wydawnictwo „Gaudium” Lublin »
Dyrektor: Ks. dr Marek Szymański

Wyższe Seminarium Duchowne w Kijowie »
Rektor ks. Jan Ślepowroński

Stowarzyszenie NATAN »
Prezes mgr Zbigniew Barciński

Katedra Katechetyki Opole »
ks. prof. dr hab. Radosław Chałupniak

Katecheta »
Katecheta miesięcznik poświęcony katechezie i wychowaniu religijnemu

Redaktor naczelny: ks. prof. dr hab. Radosław Chałupniak

Krajowe Biuro Światowych Dni Młodzieży »
Dyrektor ks. Grzegorz Suchodolski

Wydział Teologiczny Sekcja w Tarnowie »
ks. prof. dr hab. Józef Stala

prorektor ds. potencjału naukowego i współpracy międzynarodowej

Wydział Katechetyczny Kurii Metropolitalnej w Katowicach »
Dyrektor ks. dr Roman Buchta

adiunkt Katedra Teologii Pastoralnej, Liturgiki, Homiletyki i Katechetyki UŚ

Wydział ds Wychowania Katolickiego Archidiecezji Lubelskiej »
Dyrektor ks. dr Krzysztof Gałan

Wydział Duszpasterstwa Dzieci i Młodzieży w Krakowie »
Dyrektor ks. dr Krzysztof Wilk

Wydział Nauczania Kurii diecezjalnej w Siedlcach »
Dyrektor ks. kan. dr Krzysztof Baryga

Wydział Wychowania Katolickiego Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej »
Dyrektor ks. dr Paweł Płaczek

Wydział Katechetyczny w Kielcach »
Dyrektor ks. kan. dr Karol Zegan

Wydział Nauki Katolickiej Archidiecezja Warmińska »
ks. prał. kan. dr Wiesław Więcek

Wikariusz biskupi ds. nauczania i wychowania

Wydział Katechezy i Szkolnictwa Katolickiego w Drohiczynie »
Dyrektor ks. dr Krzysztof Mielnicki

Wydział Katechetyczny diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej »
Dyrektor ks. dr Radosław Mazur

Wydział Nauki Katolickiej diecezja Zielonogórsko-Gorzowska »
Dyrektor ks. dr Wojciech Lechów

Wydział Katechetyczny Białystok »
Dyrektor ks. dr Bogdan Skłodowski

Wydawnictwo Biblos »
Dyrektor ks. dr Jerzy Zoń

Bractwo Młodzieży Greckokatolickiej „Sarepta” »
Red. ks. mgr Igor Hubacz