24 lip, 2024

Konferencje

6 mins read

Konferencje

XXXVI Ogólnopolskie Sympozjum Katechetyczne »
Już dzisiaj serdecznie zapraszamy na Ogólnopolskie Sympozjum Katechetyczne pod tytułem:

XXV lat nauczania religii w polskiej szkole. Między nadzieją a rzeczywistością

20-21 listopada 2015

Po raz pierwszy uczestnicy otrzymają aż dwa certyfikaty – z udziału w sympozjum i z warsztatów prowadzonych przez Stowarzyszenie „Natan”.

Aktualizacja 23.07.2015

Archiwum Konferencji »

Komunikacja alternatywna i wspomagająca w duszpasterstwie »
W ramach III Międzynarodowej Konferencji Naukowej Autyzm i religia gościliśmy Dorothy Fraser ze Szkocji specjalistkę od AAC. KUL 5 XII 2015 r.

Sympozjum w Roku Życia Konsekrowanego »
Sympozjum w Roku Życia Konsekrowanego Wychowanie integralne dziecka w rodzinie i przedszkolu katolickim. KUL 23-24 X 2015r.

XLI Międzyuczelniane Sympozjum Katechetyki KUL-UKSW »
Konferencja naukowa pt. Edukacja medialna katechetów, Lublin: KUL 22.04.2015 r. sala C-1031. Zdjęcia

Aktualizacja 24.04.2015 r.

Sympozjum: Formacja katechetów »
Sympozjum naukowe: Formacja katechetów na współczesne czasy. Radom 6.06.2015 r.

Aktualizacja 6.06.2015

I Sympozjum środowiskowe Instytutu TPiK KUL »
Lublin: KUL 10.06.2015 r. Sympozjum doktoranckie pt. Instytut Teologii Pastoralnej i Katechetyki w służbie duszpasterstwa. Zdjęcia

Aktualizacja 10.06.2015

Kobiecość a niepełnosprawność »
KUL: Lublin 12 maja 2015 r. Konferencja: Człowiek. Niepełnosprawność. Pasja. Temat: Kobiecość a niepełnosprawność. Dla zainteresowanych Obszar duchowo-artystyczny…

Aktualizacja 12.05.2015

blachnicki
Interdyscyplinarne Seminarium Naukowe KUL 14.04.2015 »
Inspiracją dla Seminarium są prowadzone w wielu środowiskach poszukiwania naukowe wynikające z zainteresowania charyzmatem Światło-Życie i wezwaniem do nowej ewangelizacji we współczesnym świecie

Aktualizacja 29.03.2015

XXXV Ogólnopolskie Sympozjum Katechetyczne 14-15.XI.2014 »
Edukacja seksualna w katechezie. Szanse i wzywania. Gościem specjalnym sympozjum był światowej sławy twórca szkół nowej ewangelizacji José H. Prado Flores. Zdjęcia

Aktualizacja 18.11.2014

Sumienie i autyzm »
W ramach II Międzynarodowej Konferencji Naukowej Autyzm i religia gościł dr Peter Schmidt z Niemiec. KUL 6 XI 2014 r.

XL Sympozjum KUL-UKSW 2014 »
40-lat minęło. Międzyuczelniane sympozjum naukowe KUL-UKSW. Warszawa 21.05.2014 r.

Aktualizacja 31.05.2014

Sympozjum we Lwowie 2014 »
Kontynuując współpracę z Instytutem Teologicznym we Lwowie w dniu 10 maja 2014 r. współorganizowaliśmy kolejne sympozjum we Lwowie. Tematem tegorocznego sympozjum było: Wychowanie do wartości. Współczesne szanse i wyzwania.

Aktualizacja 10.05.2014

Marion Hersh w KUL »
I Międzynarodowa Konferencja Autyzm i religia KUL 1.04.2014 r.

XXXIV Ogólnopolskie Sympozjum Katechetyczne 15-16.XI.2013 »
Ogólnopolskie Sympozjum Katechetyczne

na temat

Nowa Ewangelizacja – slogan czy wyzwanie dla katechezy?

15-16 listopada 2013 r.

Ruch Światło-Życie historia i współczesność »
KUL Sympozjum: Ruch Światło-Życie oraz związane z nim dzieła soborowej odnowy w Polsce Historia i współczesność. 14 października 2013 r. Aula C-1031

Aktualizacja 12.10.2013

Sympozjum we Lwowie »
11 maja 2013 r. w Instytucie Teologicznym we Lwowie odbyło się międzynarodowe sympozjum naukowe z cyklu „W trosce o rodzinę”. Współorganizatorem sympozjum była Katedra Katechetyki Psychologiczno-Pedagogicznej KUL.

Aktualizacja 12.05.2013

XXXIX Międzyuczelniane sympozjum naukowe KUL-UKSW »
Medytacja nad wiarą i rozwojem katechizmów. XX-lecie Katechizmu Kościoła Katolickiego. KUL: Lublin 11 IV 2013

Aktualizacja 14.04.2013

XXXIII Ogólnopolskie Sympozjum Katechetyczne – Catechetica Porta Fidei »
KUL 16-17 XI 2012 r. Jak prowadzić katechezę, aby nie zgubić wiary?

Aktualizacja 18.11.2012

XXXVIII Międzyuczelniane sympozjum naukowe KUL-UKSW 2012 »
Rozwijanie poznania wiary w kontekście nowej ewangelizacji. Zdjęcia i pliki audio konferencji

Aktualizacja 29.04.2012

Konferencja naukowa Rozwijamy skrzydła (autyzm) 10.12.2011 »
Konferencja naukowa Rozwijamy skrzydła. Poszukiwanie modelu pracy z rodziną z małym dzieckiem z autyzmem oraz aktywizacji zawodowej osób ze spektrum autyzmu. Zdjęcia

Aktualizacja 11.12.2011

XXXII Ogólnopolskie Sympozjum Katechetyczne 18-19.11.2011 »
Archiwalna dokumentacja Międzynarodowej Konferencji Naukowej Wychować dobrych chrześcijan i uczciwych obywateli.

Aktualizacja 1.12.2011

Kierunki wychowawcze w katechezie 19.10.2011 »
Specjalizacja Katechetyki ITPiK zorganizowała sympozjum naukowe Kierunki wychowawcze w katechezie, które odbyło się 19.10.2011 r. W ramach sympozjum miało miejsce uroczyste wręczenie Księgi Pamiątkowej dedykowanej s. prof. Halinie Wrońskiej CMW w 65. rocznicę urodzin. Można posłuchać śpiewanych życzeń. Zdjęcia

Aktualizacja 21.10.2011

Karolina Szozda
KUL UKSW 2011 »
Temat: Katechetyczny dialog międzyosobowy

KUL 18.05.2011

organizator: s. dr hab. Halina Wrońska, prof. KUL

KUL UKSW wiosna
Sympozjum KUL-UKSW 18.05.2011 »
W dniu 18.05.2011 r. odbyło się w KUL XXXVII międzyuczelniane sympozjum studentów katechetyki KUL i Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Katechetyczny dialog międzyosobowy. Zapraszamy do przeczytania konferencji i obejrzenia galerii zdjęć.

Aktualizacja: 19.05.2011

Międzynarodowe sympozjum Lwów 14.05.2011 »
Międzynarodowe sympozjum Pedagogiczno-Katechetyczne pt. W trosce o rodzinę, Lwów (Ukraina) 14.05.2011 r. współorganizowane przez Katechetykę KUL. Zobacz galerię zdjęć

Aktualizacja 19.05.2011

Galeria – Mosty współpracy »
Polecamy obejrzeć galerię zdjęć, gdzie jest profesjonalna prezentacja multimedialna do ściągnięcia, wolontariuszki NATANa i studentki Wydziału Teologii KUL Karoliny Kapelusznej, która dokumentuje Targi Mosty Współpracy. Na dole pod zdjęciami.

Aktualizacja 12.03.2011

bp M. Mendyk Msza św.
XXXI Ogólnopolskie Sympozjum Katechetyczne KUL 2010 »
Temat: Katecheza w szkole współczesnej. XX rocznica powrotu religii do polskiej szkoły. KUL 19-20.11.2010 r.

organizator ks. dr hab Marian Zając, prof. KUL

Człowiek i Autyzm. Autyzm i Polska 2010 »
Temat: Człowiek i Autyzm. Autyzm i Polska

Uniwersytet Medyczny w Lublinie 19-20.11.2010 r.

Współorganizator ks. dr hab. Andrzej Kiciński, prof. KUL

KUL-UKSW 2010 »
Temat: Katecheza w ujęciu ks. prof. M. Majewskiego

14.04.2010 r.

organizator s. dr hab Halina Wrońska, prof KUL

Człowiek i Autyzm 2009 »
Temat: Człowiek i Autyzm. Autyzm i Lubelszczyzna

KUL 3.12.2009 r.

abp Nycz Msza otwarcia
XXX Ogólnopolskie Sympozjum Katechetyczne 2009 »
Temat: Katecheza dzieci

KUL 20-21.11.2009 r.

organizator ks. dr hab Marian Zając, prof. KUL

bp A. Miziński Msza św.
XXIX Ogólnopolskie Sympozjum Katechetyczne KUL 2008 »
Temat: Obecność Biblii w katechezie

KUL 16-17.11.2008 r.

organizator: prof. dr hab. Helena Słotwińska

bp I. Dec Msza św. inauguracyjna
XXVIII Ogólnopolskie Sympozjum Katechetyczne KUL 2007 »
Temat: Siedem sakramentów Świętych

KUL 16-17.11.2007 r.

organizator: prof. dr hab. Helena Słotwińska

KUL-UKSW 2006 »
bp G. Kusz
XXVI Ogólnopolskie Sympozjum Katechetyczne KUL 2005 »
Temat: Miejsca katechezy: rodzina – parafia – szkoła

KUL 18-19.11.2005 r.

organizator ks. prof. dr hab Stanisław Kulpaczyński SDB

KUL-UKSW Katecheza a ekologia 20.04.2005 »

XXV Ogólnopolskie Sympozjum Katechetyczne KUL 2004 »

XXIV Ogólnopolskie Sympozjum Katechetyczne 2003 »
Temat Katecheza młodzieży

14-15.11.2003 r.

organizator ks. prof. dr hab Stanisław Kulpaczyński

UKSW KUL 2003 »