Zaproszenie na Sympozjum Katechetyczne

W niektórych szkołach wymagane jest imienne zaproszenie na Sympozjum. Zamieszczamy je w pliku jpg. Prosimy o pobranie, wydrukowanie, wpisanie imienia i nazwiska, i przedłożenie odpowiednim organom.