XXXVI Ogólnopolskie Sympozjum Katechetyczne

XXV lat nauczania religii w polskiej szkole.

Między nadzieją a rzeczywistościąP R O G R A M   S Y M P O Z J U MPIĄTEK 20 XI 2015

SESJA PRZEDPOŁUDNIOWA – Przewodniczy ks. dr hab. Paweł Makosa, prof. KUL

9.45 – Otwarcie sympozjum – ks. prof. dr hab. Mirosław Kalinowski - Dziekan Wydziału Teologii KUL.

10.00 – Szkolne nauczanie religii w Polsce w kontekście europejskim - ks. prof. dr hab. Radosław Chałupniak

 

10.45 - Przerwa

11.15 – Założenia programowe nauczania religii i katechezy w Polsce –  ks. prof. dr hab. Piotr Tomasik

12.15– Msza św. koncelebrowana - ks. abp prof. dr hab. Stanisław Budzik, Wielki Kanclerz KUL

SESJA POPOŁUDNIOWA - – Przewodniczy ks. dr hab. Paweł Mąkosa, prof. KUL

15.00 – Katecheza w zwierciadle mediów - ks. prof. dr hab. Tadeusz Panuś

 

15.45 - Przerwa

16.00 – Katecheza po 25 latach obecności w szkole – próba bilansu  – p. mgr lic. Zbigniew Barciński

17.00 – Warsztaty Stowarzyszenia Pedagogów NATAN – do wyboru dla uczestników sympozjum:

1.      Ochrona katechizowanych przed zagrożeniami płynącym z nowych mediów – p. mgr lic. Agnieszka Szajda

2.      „Eugenika”- ks. mgr Zbigniew Paweł Maciejewski

3.      Metody aktywizujące w katechezie o św. Pawle – p. mgr Justyna Wójcik-Nurzyńska

4.      Jak katechizować homo medialis (człowieka epoki medialnej)– ks. dr Mirosław Chmielewski

5.      Nowoczesna lekcja religii z wykorzystaniem kodów QR– p. mgr Dorota Ząberg

6.      Metody aktywizujące w katechezie o Mszy świętej – p. mgr lic. Zbigniew Barciński

18.00 – Dyskusja i zakończenie pierwszego dnia obrad.

SOBOTA 21 XI 2015

8.15 – Msza św. koncelebrowana - ks. bp dr Edward Białogłowski

SESJA PRZEDPOŁUDNIOWA – Przewodniczy ks. dr Piotr Goliszek

9.30 – Katecheza z perspektywy rzecznika Konferencji Episkopatu Polski – ks. dr hab. Józef Kloch

10.00 – Między katechetyczną rzeczywistością a ewangelizacyjnym oczekiwaniem – ks. dr hab. Paweł Mąkosa, prof. KUL

 

10.30 - Przerwa

11.00 – Panel: XXV LAT KATECHEZY W SZKOLE. BILANS DOŚWIADCZEŃ

-     ks. prof. dr hab. Stanisław Kulpaczyński (Wykładowca uniwersytecki, katechetyk)

-     p. mgr Zofia Bielecka (Wieloletnia Dyrektor szkoły)

-     o. mgr lic. Waldemar Grubka OFM Cap. (Proboszcz parafii)

-     p. mgr lic. Jerzy Jarosiński (Katecheta i vice-dyrektor szkoły, doktorant Edukacji Medialnej).

11.45 – Dyskusja i podsumowanie.

12.00 – Anioł Pański i zakończenie sympozjum.