XXXIII Ogólnopolskie Sympozjum Katechetyczne - Catechetica Porta Fidei

 

Serdecznie zapraszamy na XXXIII Ogólnopolskie Sympozjum Katechetyczne Catechetica Porta Fidei.

 

Zdjęcia

Celem konferencji jest naukowa wymiana myśli i doświadczeń przedstawicieli teorii i praktyki edukacyjnej w duchu przesłania Benedykta XVI zawartego w Liście Apostolskim Porta Fidei. Fundamentem naszej refleksji są trzy rocznice:
1.    50-lecie otwarcia Soboru Watykańskiego
2.    20-lecie ogłoszenia Katechizmu Kościoła Katolickiego

3.    25 rocznica śmierci wykładowcy katechetyki na KULu - sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego

 

 

Zaproszenie kierujemy do wszystkich wychowawców, którzy poszukują m.in. odpowiedzi na pytania o realność i racjonalność naszej wiary, albo jak być gotowym do obrony wiary wobec każdego, kto domaga się od nas jej uzasadnienia.

 

O tym jak owocnie uczestniczyć w przekazie wiary chrześcijańskiej będą mówić najwybitniejsi przedstawiciele teologii dogmatycznej, teologii fundamentalnej, teologii moralnej, biblistyki, ekumenizmu, edukacji medialnej i katechetyki. Przewodniczyć Mszy św. będą JE bp Artur Miziński i JE bp. Edward Białogłowski.

 

Miejsce i termin: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, 16 XI 2011 (piątek) w godz. od 10.00 do 18.00 i 17 XI 2011 (sobota) w godz. od 8.30 do 13.00.

Po sympozjum będą wydawane zaświadczenia o udziale w konferencji naukowej

 

 

XXXIII Ogólnopolskie Sympozjum Katechetyczne
Catechetica Porta Fidei
KUL 16-17 XI 2012
Aula im. Stefana kardynała Wyszyńskiego

 

 

Piątek 16 XI 2012 r.


10.00 Otwarcie sympozjum – O. prof. dr hab. Andrzej Derdziuk OFMCap, Prorektor KUL
10.15 ks. prof. dr hab. Krzysztof Góźdź – Realność i racjonalność wiary chrześcijańskiej
10.45 O. prof. dr hab. Ireneusz Ledwoń OFM – Apologia wiary według Katechizmu Kościoła Katolickiego
11.15 O. prof. dr hab. Andrzej Derdziuk OFMCap – Wkład teologii moralnej w katechetyczny przekaz wiary
12.30 Kościół Akademicki. Msza św. z homilią – JE bp Artur Miziński
15.00 ks. dr hab. Przemysław Kantyka, prof. KUL – Świadectwo wiary w podzielonym chrześcijaństwie
15.30 ks. dr hab. Paweł Mąkosa, prof. KUL – Dziedziniec pogan przestrzenią dialogu z niewierzącymi
16.00 przerwa
16.30 ks. dr hab. Kazimierz Pek MIC, prof. KUL – aby wierzący wierzyli
17.00 Świadek wiary: sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki – lekcja pokazowa przygotowana przez p. mgr Tomasza Barczyka z lubelskimi gimnazjalistami
17.20 Panel – O co się troszczymy w katechizacji?
„Zdarza się obecnie dość często, że chrześcijanie bardziej troszczą się o konsekwencje społeczne, kulturowe i polityczne swego zaangażowania, myśląc, że wiara wciąż jest oczywistą przesłanką życia wspólnego. W rzeczywistości, założenie to nie tylko przestało być oczywiste, ale często bywa wręcz negowane”
Benedykt XVI, Porta fidei nr 2Sobota 17 XI 2012 r.


8.00 Kościół Akademicki. Msza św. z homilią – JE bp Edward Białogłowski
9.30 o. dr Krzysztof Bieliński CSsR – Wzór katechezy, w której centrum jest «wyjaśnienie Pism»
10.00 ks. Grzegorz Suchodolski – Itinerarium: „Wiem, komu uwierzyłem” w służbie duszpasterstwa młodzieży w Polsce
10.30 przerwa
11.00 ks. dr Krzysztof Gałan – Katechizm Kościoła Katolickiego w katechezie
11.30 o. dr Mirosław Chmielewski CSsR – YouCat  wskazania dla katechezy w kulturze medialnej
12.00 Zbigniew Barciński – Jak prowadzić katechezę, aby nie zgubić wiary?

KKK „Uznaję go za pożyteczne i właściwe narzędzie służące umacnianiu komunii Kościoła oraz za bezpieczną normę nauczania prawd wiary”
Benedykt XVI, Porta fidei nr 11

 

Komitet organizacyjny:
ks. dr hab. Andrzej Kiciński, prof. KUL wraz z wszystkimi pracownikami specjalizacji oraz: ks. mgr lic. Tomasz Kamiński, ks. mgr lic. Paweł Ścisłowicz, mgr lic. Paweł Pelc, ks. mgr Wojciech Kania, ks. mgr Paweł Hodorek, mgr Karolina Miętkiewicz, mgr Izabela P. Piątek, mgr Justyna Zakrzewska, Magdalena Iwan, ks. mgr Damian Fleszer, ks. mgr Grzegorz Zakrzewski, ks. mgr Maksym Bocharnikow, mgr Damian Belina, ks. mgr Serhiy Riznyk, mgr Maria Białonoga-Gosik, mgr Ewelina Bal, mgr Magdalena Rutkowska.