XLI Międzyuczelniane Sympozjum Katechetyki KUL-UKSW

 

 

XLI Międzyuczelniane Sympozjum Katechetyki KUL-UKSW

Edukacja medialna katechetów

Lublin: KUL 22.04.2015 r.

C-103110.00     Otwarcie Międzyuczelnianego Sympozjum Katechetyki KUL-UKSW
ks. mgr Rafał Czekalewski SAC, Prezes Katechetyki KUL

10.10     Edukacja medialna a dziennikarstwo
mgr Michał Małek, UKSW

10.20    Edukacja medialna a nauczanie religii w szkole
Zofia Antonina Tranda, UKSW

10.30    Edukacja medialna w katechezie dzieci przedszkolnych
mgr Magdalena Koper, KUL

10.40    Edukacja medialna w katechezie dzieci
mgr lic. Izabela Piątek-Belina, KUL

10.50    Edukacja medialna w katechezie młodzieży
mgr lic. Damian Belina, KUL

11.00    Edukacja medialna w katechezie dorosłych
ks. mgr Mateusz Bajak, UKSW

11.10-11.30 Przerwa

11.30    Rola edukacji cyfrowej w formacji katechetów
mgr Mateusz Pisarek, KUL

11.45    Rozwój badań empirycznych w KUL
ks. prof. dr hab. Stanisław Kulpaczyński SDB, KUL

12.30    Msza święta (kościół akademicki)

14.30    Koło Naukowe Katechetyków wizytówką katechetyki w ATK i UKSW
mgr Michał Małek, Anita Tyszkiewicz, UKSW

14.40    Panel dyskusyjny: Wyzwania dla edukacji medialnej nauczycieli
prowadzenie: ks. mgr Rafał Czekalewski SAC, mgr Magdalena Koper, KUL

Przedstawiciele KUL: ks. mgr lic. Damian Fleszer, ks. mgr lic. Grzegorz Zakrzewski, ks. mgr lic. Paweł Zubrzycki, mgr Ewa Łaskarzewska, ks. mgr Mateusz Michoń, ks. mgr Łukasz Nycz, mgr Agnieszka Szajda,
Przedstawiciele UKSW: ks. mgr lic. Roman Sękalski, ks. mgr Mateusz Bajak, mgr Michał Małek, Daniel Kobrzycki, Zofia Antonia Tranda, Paweł Salach

 

zdjęcia@Ewa Łaskarzewska, Piotr Iracki i MCh