Wychowanie patriotyczne

Spis treści

1. Wprowadzenie - Ojczyzna wolności spragniona

I. Homilie
2. Bp Ignacy Dec – Przestrzenie kształtowania zdrowego patriotyzmu
3. Bp Marek Mendyk – „(...) abyśmy się stali współpracownikami prawdy” (3 J 8).

II. Znaczenie patriotyzmu
4. Bp Ignacy Dec – Fałszywe i prawdziwe oblicza patriotyzmu
5. Marek Rembierz – Wychowanie – patriotyzm – polskość. Wychowanie patriotyczne i kwestia pluralizmu w kontekście myśli Jana Pawła II: „polskość to [...] wielość i pluralizm, a nie ciasnota i zamknięcie”
6. Ks. Piotr Goliszek – Personalistyczny patriotyzm narodu polskiego

III. Wychowanie patriotyczne
7. Helena Słotwińska – Wychowanie do patriotyzmu przez katechezę
8. Ks. Stanisław Łabendowicz – Wychowanie do postaw patriotycznych w katechezie
9. Ks. Robert Strus – Wartość wychowania patriotycznego na katechezie
10. Ks. Waldemar Janiga – Wychowanie do modlitwy za Ojczyznę w katechezie
11. Ks. Jarosław Kowalczyk – Literatura patriotyczna w katechezie
12. Alicja Szubartowska, Ks. Radosław Chałupniak – Obrazy patriotyczne jako kategoria pedagogiczno-katechetyczna w katechezie dzieci
13. Aneta Rayzacher-Majewska – Rola wycieczek w wychowaniu patriotycznym
14. Ks. Stanisław Kulpaczyńki SDB – Harcerstwo szansą wychowania patriotycznego

IV. Patriotyzm w edukacji
15. Ks. Marian Zając – Tradycyjny patriotyzm w nowych przestrzeniach edukacyjnych
16. Ks. Paweł Mąkosa – Edukacja religijna polskiej młodzieży wobec przemian religijności
17. Beata Boguszewska – Cnota patriotyzmu wyzwaniem moralnym człowieka
18. Joanna Borowicz – Wolność jako dar i zadanie w świetle nauczania Stefana Kardynała Wyszyńskiego Prymasa Polski
19. Derewenda Robert – Historia i patriotyzm we współczesnej szkole w Polsce
20. Dawid Florczak – Lubelski, lokalny, patriotyzm

V. Katechezy patriotyczne
21. Katecheza patriotyczna - Jestem Polakiem. Kocham moją Ojczyznę – przedszkole
22. Katecheza patriotyczna - Służba Bogu i Ojczyźnie – szkoła podstawa
23. Katecheza patriotyczna - Kocham Ojczyznę – szkoła podstawa
24. Katecheza patriotyczna - Jak być współczesnym patriotą – młodzież
25. Katecheza patriotyczna - Odczyty na temat Polski ze św. Urszulą Ledóchowską – młodzież