Wybrane zagadnienia z medycyny spersonalizowanej

Spis treści
1. Wprowadzenie - Personalizm podstawą medycyny spersonalizowanej

I. Personologia
2. Andrzej Kiciński – W kierunku medycyny personalizowanej
3. Piotr Tomasz Goliszek – Medycyna personalizowana – medycyną  skoncentrowaną na osobie
4. Grzegorz Barth – Zdrowie jako doświadczenie życiowej równowagi w ujęciu hermeneutycznym
5. Krzysztof Smykowski – Szacunek dla ciała osoby ludzkiej. Spojrzenie teologa moralisty
6. Rafał Jakub Pastwa – Bioetyka w perspektywie kultury zmediatyzowanej

II. Medycyna
7. Magdalena Chrościńska-Krawczyk – Najczęstsze zaburzenia neurologiczne u dzieci w wieku szkolnym
8. Anna Bogucka-Kocka, Przemysław Kołodziej, Daniel Zalewski, Janusz Kocki – Wpływ chorób pasożytniczych na funkcje poznawcze oraz zachowanie i rozwój dzieci
9. Jolanta Masiak – Celowe niesamobójcze uszkodzenia ciała bez intencji samobójczej u młodzieży
10. Ewa Czerwińska – Badania nad mikrobiomem człowieka
11. Marzena Szuster – Zachowania zdrowotne osób po urazie rdzenia kręgowego i po amputacji kończyn dolnych
12. Anna Makuch-Kocka – Interakcje leków z pożywieniem - aktualny problem farmakoterapii XXI wieku. Interakcje farmakokinetyczne substancji leczniczych ze składnikami pokarmu
13. Beata Magdalena Sarnicka-Wysokińska – Dziecko z alergią

III. Edukacja
14. Marian Zając – Terapeutyczne walory modlitwy chrześcijańskiej
15. Stanisław Kulpaczyński – Jak rozmawiać z dziećmi o śmierci?
16. Wojciech Kocki – Spersonalizowane projektowanie uniwersalne. Projektowanie z uwzględnieniem szerokiego spektrum użytkowników przestrzeni publicznych