Wkład ks. prof. M. Majewskiego w rozwój katechetyki polskiej

  • Wkład ks. prof. M. Majewskiego w rozwój katechetyki polskiej
    Wkład ks. prof. M. Majewskiego w rozwój katechetyki polskiej

Ks. Paweł Mąkosa

Polihymnia: Lublin 2004 ss. 265

Ksiądz profesor Mieczysław Majewski należy do najwybitniejszych polskich katechetyków XX wieku. Motywacją niniejszej publikacji jest chęć ukazania całokształtu naukowego i organizacyjnego dorobku ks. Majewskiego na tle jemu współczesnej sytuacji katechetycznej.

Prezentacja taka pozwoliła na ukazanie miejsca i roli, jaką odegrał ks. M. Majewski w rozwoju polskiej katechetyki, zwłaszcza w czasie trwania odnowy kerygmatyczno-antropologicznej.

 

Problem prezentowanej publikacji można zatem wyrazić pytaniem: Jaki jest i na czym polega wkład ks. prof. Mieczysława Majewskiego w rozwój katechetyki polskiej?

 

Tak sformułowany problem rozprawy tłumaczy fakt, iż ks. prof. Majewski zajmował się przede wszystkim naukową refleksją nad katechezą i pogłębianie myśli katechetycznej stanowi jego największy wkład w odnowę katechetyczną w Polsce.