Uczestnictwo w lekcjach etyki nie jest przygotowaniem do sakramentów

  • nycz
    nycz

Warszawa, 28 sierpnia 2013 r.
L.dz. KWEP-15/13


Komunikat Komisji Wychowania Katolickiego KEP

w sprawie przygotowania do sakramentów


W związku z rozpoczynającym się rokiem szkolnym Komisja Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski przypomina, że przygotowanie do przyjęcia sakramentów świętych: Pierwszej Komunii św., sakramentu pokuty i pojednania oraz bierzmowania odbywa się podczas systematycznej katechezy parafialnej oraz w trakcie lekcji religii w szkole.

Wynika z tego jednoznacznie, że uczestnictwo w zajęciach z etyki nie spełnia w żadnym zakresie wymogu przygotowania do sakramentów i nie może być respektowane przy podejmowaniu decyzji o wyrażeniu zgody co do ich przyjęcia.

W imieniu Komisjibp Marek Mendyk
Przewodniczący

 

---------------------------

Nie zabraniamy nikomu posyłać dziecka na etykę, tylko zawczasu oświadczamy, że nie jest to przygotowanie do I Komunii świętej – podkreślił dziś kard. Kazimierz Nycz podczas spotkania z duchowieństwem archidiecezji warszawskiej. Metropolita warszawski uprzedza ewentualny konflikt w przyszłości, gdy część z tych rodziców np. pod wpływem nacisków dziadków, za rok będzie chciało, żeby ich dziecko przystąpiło do I Komunii świętej, a nie będzie do tego przygotowane.

Metropolita warszawski stwierdził, że jest to nowe zjawisko, na które „trzeba mieć oczy otwarte”. - W wielu szkołach, zwłaszcza w miastach, m.in. w Warszawie, dyrektorzy wprowadzili lekcje etyki już od I klasy szkoły podstawowej, bo np. na 25 dzieci w klasie 7 z nich rodzice zapisali na lekcje etyki – opowiadał kardynał.

Jego zdaniem, księża muszą zmierzyć się z nowym problemem. - Przyszło pokolenie ludzi 30-35-letnich, już uformowane w nowym czasie, które uważa, że religia ich dziecku nie jest potrzebna i posyła je na neutralną etykę. Ale możliwe, że pod wpływem nacisków dziadków i krewnych, którzy będą dziwić się: Jak to, dziecko nie pójdzie do I Komunii świętej?, ulegną i będą potem sami próbowali wywrzeć nacisk na proboszcza, żeby dopuścił ich dziecko do I Komunii. Jednak lekcje etyki nie są przygotowaniem do sakramentu Eucharystii – podkreślił kard. Nycz.

Zalecił, by księża przestrzegali tej zasady oraz wykładni i już teraz informowali o niej rodziców, by ci potem nie mówili: „A ja nie wiedziałem; myślałem, że to jest wszystko jedno czy dziecko chodzi na religię, czy na etykę”.

Wczoraj komunikat w tej sprawie wydała Komisja Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski.

http://system.ekai.pl/kair/?screen=depesza&_scr_depesza_id_depeszy=480700

----------------------

Ks. T. Panuś:  uczeń-katolik wybierający etykę zamiast lekcji religii grzeszy przeciw pierwszemu przykazaniu

„Chrześcijanin ma obowiązek poznawania Pana Boga. Gdy uczeń wybiera etykę w szkole zamiast lekcji religii, to grzeszy przeciw pierwszemu przykazaniu” – mówi KAI ks. prof. Tadeusz Panuś, kierownikiem Katedry Katechetyki Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.

Krakowski profesor katechetyki odniósł się do medialnej dyskusji po ubiegłotygodniowym komunikacie Komisji Wychowania Katolickiego KEP ws. przygotowania do sakramentów. Ks. prof. Tadeusz Panuś podkreśla, że model szkolnej katechezy w Polsce jest konfesyjny i zgodnie z prawem to Kościoły i związki wyznaniowe określają treści i formę nauki religii.

Sakramenty są dla wierzących. Dlatego, gdy ktoś prosi o Pierwszą Komunię Świętą dla swojego dziecka czy bierzmowanie, duszpasterz ma prawo zapytać o wiarę i poznawanie jej na lekcjach religii w szkole. Dlaczego praktykujący katolik miałby wybierać etykę zamiast religii w szkole?” – pyta retorycznie ks. Panuś. „Chrześcijanin ma obowiązek poznawania Pana Boga.
Gdy uczeń wybiera etykę w szkole, zamiast lekcji religii, to grzeszy przeciw pierwszemu przykazaniu” – dodaje konsultor Komisji Wychowania Katolickiego KEP.

Dodatkowo ks. Panuś zaznaczył, że państwo powinno dbać o to, żeby jego obywatele byli wprowadzani w świat wartości. „Młody człowiek skąś musi wiedzieć co jest dobre, a co złe. Szkoła powinna uczyć podstaw moralnych” – przekonuje kapłan i skłania się ku modelowi obligatoryjnego wyboru między religią i etyką, bo dziś uczeń może zrezygnować z lekcji każdego z tych przedmiotów.

Ks. prof. dr hab. Tadeusz Panuś jest kierownikiem Katedry Katechetyki Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, rzeczoznawcą ds. oceny programów nauczania religii i podręczników katechetycznych Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski, konsultorem Komisji Wychowania Katolickiego KEP. Od 2012 roku jest proboszczem parafii św. Anny w Krakowie.

pra / Kraków

http://system.ekai.pl/kair/?screen=depesza&_scr_depesza_id_depeszy=480812

--------------------------