Teologia pastoralna nauką w służbie nowej ewangelizacji

  • Teologia pastoralna nauką w służbie nowej ewangelizacji
    Teologia pastoralna nauką w służbie nowej ewangelizacji

Red. ks. Cz. Krakowiak, ks. W. Przygoda, ks. A. Kiciński, M. Wyrostkiewicz

Lublin: Wyd. KUL 2010 ss. 192