Roczniki Pastoralno-Katechetyczne 2011

Roczniki do nabycia w Towarzystwie Naukowym KUL, ul. Gliniana 21, 20-616 Lublin, skr. poczt. 123, tel. 81 5250193 e-mail: tnkul@kul.lublin.pl

Dział Marketingu i Kolportażu tel. 81 5245171

 

 

Dokumentacja fotograficzna z wręczenia księgi pamiątkowej