Proboszczowie i Katecheci

Proboszczowie i Katecheci – prace doktorskie

 

ks. Bab Adam. Katecheza w społeczeństwie informacyjnym. Studium pastoralno-katechetyczne. Lublin 2005.
Bugajska Renata. Struktura katechezy w wybranych koncepcjach katechetycznych. Lublin 1997.
ks. Burdzy Aleksander. Sakrament chrztu w katechezie. Studium katechetyczno-liturgiczne w świetle rytuału Obrzędy chrztu dzieci dostosowane do zwyczajów diecezji polskich. Lublin 2007.
ks. Balewski Tadeusz. Katecheza sakramentu pokuty w świetle adhortacji apostolskiej Jana Pawła II „Reconciliatio et Paenitentia”. Lublin 1999.
Gurgacz Elżbieta. Dekalog w Katechizmie Rzymskim – potrydenckim i w Katechizmie Kościoła Katolickiego. Lublin 2006.
Grochowski Grzegorz. Posłannictwo świeckich w ewangelizacji świata. Studium pastoralno- katechetyczne. Lublin 1996.
ks. Hrynchyshyn Taras. Postawy młodzieży katechizowanej wobec sakramentu pokuty i pojednania. Studium teoretyczno-empiryczne na podstawie wybranych klas X-XI szkół średnich we Lwowie. Lublin 2003.
Kondzior Maria. Znajomość określeń biblijnych u katechizowanych maturzystów z wybranych liceów ogólnokształcących w Białymstoku. Lublin 2006.
ks. Koterla Antoni. Model katechezy dzieci przedszkolnych. Lublin 1983.
Kubicka Olga. Sakramenty Święte w wybranych podręcznikach do gimnazjum i liceum aktualnego programu katechizacji w Polsce. Lublin 2007.
ks. Mach Witold. Ocenianie w katechezie w opinii wybranych grup katechetów i katechizowanych z diecezji rzeszowskiej. Lublin 2004.
ks. Misiewicz Janusz. Adaptacja tekstów biblijnych do rozwoju psychicznego dzieci w polskich powojennych podręcznikach katechetycznych. Lublin 1995.
ks. Pacyniak Kazimierz. Recepcja przepowiadania o godności i powołaniu kobiety. Studium teoretyczno-empiryczne na podstawie nadań wśród studentów Wyższej Szkoły Zawodowej w Jarosławiu. Lublin 2006.
ks. Pudełko Dariusz. Katecheta współczesny w stylu systemu prewencyjnego św. Jana Bosko. Lublin 2003.
Rukowska Danuta. Nauka o Jezusie Chrystusie w programie katechizacji i jej recepcja przez katechizowanych z wybranych klas kończących gimnazjum i liceum. Studium teoretyczno-empiryczne na podstawie badań własnych. Lublin 2008.
ks. Rycak Zbigniew. Eklezjalny wymiar katechezy w świetle dokumentów Kościoła i literatury katolickiej. Lublin 1993.
ks. Sabik Wojciech. Postawy katechizowanej młodzieży wobec sakramentu pokuty i pojednania. Studium teoretyczno-empiryczne na podstawie badań własnych wybranych grup licealistów w diecezji przemyskiej. Lublin 2007.
ks. Śmiech Tadeusz. Akceptacja wartości religijno-moralnych w środowisku szkolnym. Studium katechetyczne na przykładzie młodzieży z Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego i IV Liceum Ogólnokształcącego im H. Sawickiej w Kielcach. Lublin 1997.
Soja Maria. Modlitwa katechizowanej młodzieży licealnej z wybranych klas I i IV. Studium teoretyczno-empiryczne na podstawie badań własnych. Lublin 2006.
Stepuch Ewelina. Katechizacja dzieci z lekkim stopniem upośledzenia umysłowego na przykładzie wybranych grup. Studium teoretyczno-empiryczne na podstawie badań własnych w wybranych szkołach województwa śląskiego. Lublin 2006.
Szubartowska Alicja. Kulturowy wymiar katechezy inspirowanej nauczaniem Jana Pawła II. Lublin 1996.

ks. Winiarski Janusz. Realizacja funkcji katechezy w szkolnym nauczaniu religii. Studium katechetyczne w świetle badań młodzieży maturalnej w Rzeszowie. Lublin 2014.

ks. Wojtasik Marcin. Katecheza kerygmatyczna w Polsce po Soborze Watykańskim II. Lublin 2010.
ks. Złotek Wiesław. Miejsca katechezy: Rodzina, parafia, szkoła. Studium katechetyczne na podstawie polskiej literatury posoborowej. Lublin 2010.
Żądło Maria. Wprowadzenie katechetyczne w medytację na podstawie podręczników metodycznych programu katechizacji w Polsce z roku 1971. Lublin 2001.