Poznać, zrozumieć i... polublić gimnazjalistów

  • Poznać, zrozumieć
    Poznać, zrozumieć

Czas gimnazjum niesie ze sobą liczne trudności wychowawcze, ale także wiele pozytywnych zmian, będących szansą dla rozwoju wiary młodzieży. Poznanie specyfiki tego okresu i uświadomienie sobie konkretnych przeszkód, które należy z całą powagą uwzględnić, oraz cech pozytywnych - niepowtarzalnych przywilejów młodości, których nie można nie docenić i edukacyjnie nie wykorzystać, jest jednym z podstawowych warunków skuteczności katechezy.
Niniejszy poradnik ma nadzieję w tym pomóc….

 

Można nabyć e-book TUTAJ