Poszukiwania optymalnego podręcznika do katechezy

  • Poszukiwania optymalnego podręcznika do katechezy
    Poszukiwania optymalnego podręcznika do katechezy

Red. P. Mąkosa

Polihymnia: Lublin 2009 ss. 282

 

Niniejsza publikacja stanowi próbę naukowej refleksji nad kryteriami ewaluacji stosowanych współcześnie podręczników do nauczania religii oraz nad założeniami tworzenia nowych pomocy  katechetycznych.

 

Trzon publikacji stanowią referaty wygłoszone w dniach 23-24 września 2008 r. w Centrum Duchowości Księży Jezuitów w Częstochowie w czasie dorocznego sympozjum wykładowców katechetyki zatytułowanego: W trosce o optymalny model podręczników katechetycznych.