Obrona doktorska z Katechetyki p. Anny Piwowar

 

 

Tytuł rozprawy

Wkład księdza profesora Stanisława Kulpaczyńskiego w rozwój Katechetyki




Promotor ks. dr hab. Marian Zając, prof. KUL
Recenzent ks. prof. dr hab. Roman Murawski SDB
Recenzent ks. dr hab. Paweł Mąkosa



Komisja przewodniczący o. dr hab. Ireneusz Ledwoń, prof. KUL, prodziekan WT

o. dr hab. Marek Fiałkowski
ks. dr hab. Andrzej Kiciński, prof. KUL
ks. dr hab. Kazimierz Święs
s. dr hab. Halina Wrońska, prof. KUL


sekretarz ks. dr Piotr Goliszek