Obrona doktorska z katechetyki ks. Janusza Winiarskiego

 

 

 

 

Tytuł pracy:

 

Realizacja funkcji katechezy w szkolnym nauczaniu religii.

Studium katechetyczne w świetle badań młodzieży maturalnej w Rzeszowie

 

 

 

promotor: ks. dr hab. Marian Zając, prof. KUL

rezenzent: ks. prof. dr hab. Tadeusz Panuś

rezenzent: ks. dr hab. Paweł Mąkosa

 

Komisja przewodniczący o. dr hab. Ireneusz S. Ledwoń, prof. KUL
ks. dr hab. Andrzej Kiciński, prof. KUL

ks. prof. dr hab. Wiesław Przygoda (zastępstwo ks. dr hab. Grzegorz Pyźlak)

P. prof. dr hab. Helena Słotwińska
ks. dr hab. Kazimierz Święssekretarz ks. dr Piotr T. Goliszek

zdjęcia@MW