Obrona doktorska z katechetyki ks. Jacka Pajewskiego SDB

Tytuł pracy:


Katechizacja w Polskiej Misji Katolickiej w Niemczech w latach 1945-2010
promotor: ks. dr hab. Marian Zając, prof. KUL
rezenzent: ks. dr hab. Radosław Chałupniak prof. UO
rezenzent: p. prof. dr hab. Helena Słotwińska

Komisja przewodniczący ks. prof. dr hab. Jerzy Pałucki

ks. dr hab. Andrzej Kiciński, prof. KUL

ks. dr hab. Paweł Mąkosa, prof. KUL
ks. prof. dr hab. Wiesław Przygoda
ks. dr hab. Kazimierz Święs

sekretarz ks. dr Piotr T. Goliszek
zdjęcia@DB