obrona doktorska z katechetyki ks. Bartłomieja Krzosa

 

 

 

Tytuł pracy:


Katecheza antropologiczna w świetle nauczania Benedykta XVI.

Studium katechetyczne
promotor: ks. dr hab. Andrzej Kiciński, prof. KUL
rezenzent: ks. prof. dr hab. Stanisław Dziekoński, Rektor UKSW
rezenzent: ks. dr hab. Paweł Mąkosa, prof. KUL

Komisja przewodniczący o. prof. dr hab. Andrzej Derdziuk, prorektor KUL

 

ks. dr hab. Jacek Goleń

ks. dr hab. Stanisław Łabendowicz

p. prof. dr hab. Helena Słotwińska

ks. dr hab. Marian Zając, prof. KUL

 

sekretarz ks. dr Piotr T. Goliszek

 

 

praca wyłożona do wglądu w Bibliotece KUL

  • ks. Barłomiej Krzos
    ks. Barłomiej Krzos