Nowość! Kompetencje medialne nauczycieli religii. Studium z edukacji medialnej


Spis treści

PRZEDMOWA

Edukacja medialna Kościołowi koniecznie potrzebna…

Wykaz skrótów

WSTĘP

Rozdział I
NAUCZYCIEL RELIGII W OBSZARZE EDUKACJI MEDIALNEJ
1. Kompetencje nauczyciela religii we współczesnej szkole
1.1. Pojęcie i cechy kompetencji
1.2. Klasyfikacja kompetencji
2. Formacja medialna nauczyciela religii
2.1. Formacja medialna w nauczaniu Kościoła katolickiego
2.2. Formacja medialna we współczesnej refleksji naukowej
3. Kompetencje medialne nauczyciela religii
3.1. Pojęcie kompetencji medialnych
3.2. Wybrane typologie kompetencji medialnych

Rozdział II
METODOLOGIA BADAŃ ORAZ CHARAKTERYSTYKA GRUPY BADAWCZEJ
1. Kompetencje medialne według Katalogu 2.0
1.1. Założenia teoretyczne
1.2. Charakterystyka pól tematycznych
2. Metoda i organizacja badań
2.1. Metoda badań
2.2. Organizacja badań
3. Charakterystyka grupy badawczej

Rozdział III
POZIOM KOMPETENCJI MEDIALNYCH NAUCZYCIELI RELIGII ARCHIDIECEZJI LUBELSKIEJ W ŚWIETLE BADAŃ WŁASNYCH
1. Poziom kompetencji medialnych
1.1. Korzystanie z informacji
1.2. Jednostka w środowisku medialnym
1.3. Język mediów
1.4. Kreatywne korzystanie z mediów
1.5. Etyka i wartości w komunikacji i mediach
1.6. Bezpieczeństwo
1.7. Prawo w komunikacji i mediach
1.8. Ekonomiczne aspekty działania mediów
2. Zróżnicowanie kompetencji medialnych

Rozdział IV
PERSPEKTYWY EDUKACYJNO-FORMACYJNE WOBEC NAUCZYCIELI RELIGII W OBSZARZE KOMPETENCJI MEDIALNYCH
1. Obszary kompetencji medialnych wymagające kształcenia
2. Wskazania dla nauczycieli religii względem formacji podstawowej i permanentnej

ZAKOŃCZENIE
SUMMARY

Spis rysunków, tabel i wykresów
Aneks
KOMPETENCJE MEDIALNE NAUCZYCIELI RELIGII ARCHIDIECEZJI LUBELSKIEJ (ankieta anonimowa)

BIBLIOGRAFIA

 

do nabycia tutaj