ks. dr hab. Marian Zając, prof. KUL

 

 

 

 

 

Katedra Katechetyki Integralnej

Instytut Teologii Pastoralnej i Katechetyki
Wydział Teologii

 

 

 

 

Wypromowane prace dyplomowe

 

Rozprawy doktorskie

 

2011

 

 

 1. Kowalczyk Jarosław. Literatura piękna w polskiej katechezie. Studium katechetyczne w oparciu o wybrane serie podręczników do nauczania religii
 2. Wojeński Jacek. Katecheta jako ewangelizator na podstawie polskiej literatury posoborowej

 

Prace magisterskie

 

 1. Portuś Agnieszka. Wybrane prawa i obowiązki nauczyciela religii
 2. Bobrowski Michał. Nauczanie o małżeństwie w świetle katechez środowych Jana Pawła II

 

2010

 

Rozprawy doktorskie

 

 1. Lelito Tomasz, Recepcja soborowej nauki o Kościele w wybranych podręcznikach do nauczania religii w Polsce w latach 2001-2010. Studium katechetyczne.
 2. Wojtasik Marcin, Katecheza kerygmatyczna w Polsce po Soborze Watykańskim II.
 3. Złotek Wiesław, Miejsca katechezy: Rodzina, parafia, szkoła. Studium katechetyczne na podstawie polskiej literatury posoborowej.

 

Prace magisterskie

 

 1. Adamczyk Renata, Obraz katechety w świetle nauczania ks. Mieczysława Majewskiego (1928-1999).
 2. Drop Agnieszka, Kobieta i jej zadania w świetle katechez maryjnych (1996-1997) Jana Pawła II.
 3. Magura Piotr, Katechetyczny przekaz o cierpieniu inspirowany nauczaniem Jana Pawła II.
 4. Niewczas Ewelina, Katechizacja poprzez wystrój kościoła.
 5. Pelc Paweł, Poznawanie uczniów na katechezie.
 6. Rogoś Magdalena, Katecheza dorosłych na podstawie katechizmu "W duchu i prawdzie".
 7. Survila Vadzim, Działalność duszpastersko-katechetyczna w parafii p.w. Najświętszej Maryi Panny Różańcowej w Sołach w latach 1995-2005.
 8. Wołoszyn Mateusz, Katecheza w warunkach polskiej emigracji.

 

2009

 

Prace magisterskie

 

 1. Duchak Rostyslav, Eutanazja jako zaprzeczenie życia ludzkiego na podstawie pracy "A Different Death" Edvarda Larsona I Darrela Amundsena"
 2. Khytry Sergiy, Życie i duszpasterska działalność kardynała Mariana Jaworskiego w archidiecezji lwowskiej w latach 1984-2008.

 

2008

 

Prace magisterskie

 

 1. Adamovich Anton, Działalność duszpastersko-katechetyczna w parafii Znalezienia Krzyża Świętego w Grodnie w latach 1995- 2005.
 2. Hvazdouski Viktar, Działalność duszpastersko-katechetyczna w Parafii Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Trokiele w latach 1995-2005.

 

Publikacje do 2000 roku

 

 1. Zając M., Wierzę w Jezusa Chrystusa, który nauczył mnie ewangelicznej drogi życia, w: Katechizm bierzmowanych, red. B. Klaus, Tarnów 1997, s. 43-46.
 2. Zając M., Chrystus głoszony w rodzinie i przez rodzinę Jako Radość, w: W trosce o rodzinę, red. K. Niczyj, Tarnów 1997, s. 37-41.
 3. Zając M., Noworolnik Cz., (red.), W duchu i prawdzie. Katechizm Kościoła Katolickiego w refleksji i w życiu, Tarnów 1997.
 4. Zając M., Noworolnik Cz., (red.), Katechizmus Katolickiej Cirkvi w päťdesiatich témach, preklad a redakčná úprava: J. Jurko a kolektiv, Bardejow 1998. Tłumaczenie na język słowacki.
 5. Zając M., Katechizm Kościoła Katolickiego w duszpasterstwie, „Currenda” 148(1998), nr 2, s. 262-269.
 6. Zając M., Pielgrzymka papieska w nurcie katechezy okazjonalnej w Kościele tarnowskim,  „Tarnowskie Studia Teologiczne” 18(1999), cz. 2, s. 271-284.
 7. Zając M., (red.), Katechezy o błogosławionej Kindze, Tarnów1999.
 8. Zając M., Bóg ponad wszystko, „Katecheta” 6(1999), s. 45-49.
 9. Zając M., Powołani do zmartwychwstania, w: Podręcznik do religii dla I klasy gimnazjum, red. Z. Marek [i in.], Kraków 1999, s. 255-258.
 10. Zając M., Czas żniwa, w: Podręcznik do religii dla I klasy gimnazjum, red. Z. Marek [i in.], Kraków 1999, s. 259-261.
 11. Zając M., Ostateczne powołanie, w: Podręcznik do religii dla I klasy gimnazjum, red. Z. Marek [i in.], Kraków 1999, s. 262-263.
 12. Zając M., Powołani do zmartwychwstania, w: Podręcznik do religii dla I klasy gimnazjum, red. Z. Marek [i in.], Kraków 1999, s. 577-585.
 13. Zając M., Czas żniwa, w: Podręcznik do religii dla I klasy gimnazjum, red. Z. Marek [i in.], Kraków 1999, s. 586-592.
 14. Zając M., Ostateczne powołanie, w: Podręcznik do religii dla I klasy gimnazjum, red. Z. Marek [i in.], Kraków 1999, s. 593-599.
 15. Zając M., Troska arcybiskupa Jerzego Ablewicza o duszpasterstwo katechetyczne w Kościele partykularnym, w: Świadek wierny, red. J. Stala, Tarnów 2000, s.176-189.
 16. Zając M., Katecheta w społeczeństwie pluralistycznym, w: W poszukiwaniu kształtu katechezy, red. B. Klaus, Tarnów  2000, s. 220-229.
 17. Zając M., (red.), Z Maryją wielbimy Boga w Trójcy Świętej, Szkice katechez jubileuszowych i maryjnych, Tarnów 2000.
 18. Zając M., (red.), Ekumeniczne znaczenie Wielkiego Jubileuszu Odkupienia, w: Z Maryją wielbimy Boga w Trójcy Świętej. Szkice katechez jubileuszowych i maryjnych, red. M. Zając, Tarnów 2000, s. 35-41.
 19. Zając M., Moje przygotowanie do peregrynacji Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej, w: Z Maryją wielbimy Boga w Trójcy Świętej. Szkice katechez jubileuszowych i maryjnych, red. M. Zając, Tarnów 2000, s. 61-65.
 20. Zając M., Trynitarny wymiar Wielkiego Jubileuszu Odkupienia, w: Z Maryją wielbimy Boga w Trójcy Świętej. Szkice katechez jubileuszowych i maryjnych, red. M. Zając, Tarnów 2000, s. 13-19.
 21. Zając M., Dekalog i wolność, w: Podręcznik do religii dla II klasy gimnazjum, red. Z. Marek [i in.], Kraków 2000, s. 83-85.
 22. Zając M., W imieniu Boga, w: Podręcznik do religii dla II klasy gimnazjum, red. Z. Marek [i in.], Kraków 2000, s. 80-82.
 23. Zając M., Dekalog i wolność w: Podręcznik metodyczny do religii dla II klasy gimnazjum, red. Z. Marek [i in.], Kraków, s. 213-221.
 24. Zając M., W imieniu Boga, w: Podręcznik metodyczny do religii dla II klasy gimnazjum, red. Z. Marek [i in.], Kraków 2000, s. 204-212.

 

Publikacje w latach 2001-2010

 

 1. Zając M., Wrażliwość na znaki czasu, w: Wypłyń na głębię. Wprowadzenie do praktyk chrześcijaństwa w świetle listu apostolskiego Jana Pawła II Novo millenno ineunte, red. J. Królikowski, J. Stala, Katowice 2001, s. 248-259.
 2. Zając M., Ocenianie testem wyborów, w: Ocena w katechezie, red. S. Kulpaczyński, Lublin 2001, s. 169-205.
 3. Zając M., Wiara, nadzieja i miłość, w: Podręcznik do religii dla III klasy gimnazjum, red. Z. Marek [i in.], Kraków 2001, s. 34-36.
 4. Zając M., Wiara, nadzieja i miłość, w: Podręcznik metodyczny do religii dla III klasy gimnazjum, red. Z. Marek [i in.], Kraków 2001, s. 59-64.
 5. Zając M., Ocena szkolna a dialog katechetyczny, w: Katecheza dziś, red. J. Zimny. Sandomierz 2002, s. 151-162.
 6. Zając M., Droga katechezy do szkoły, w: Droga jako przestrzeń ludzka, red. A. Drożdż, G. Witaszek, Lublin, s. 229-237.
 7. Zając M., Rola podręcznika w wychowaniu do modlitwy na przykładzie katechizmu Wędrowanie z Bogiem, w: Modlitwa w katechezie, red. S. Kulpaczyński, Lublin 2002, s. 383-398.
 8. Zając M., Wymiar eklezjalny katechezy, w: Katechetyka materialna, red. J. Stala, Tarnów 2002, s. 195-233.
 9. Zając M., Praktyka katechizacji, w: Teologia pastoralna. Teologia pastoralna szczegółowa, t. 2, red. R. Kamiński, Lublin 2002, s. 199-221.
 10. Zając M., Katecheza przed wizytacją kanoniczną parafii, w: Przekonania i odpowiedzialność, red. A. Drożdż, M. Drożdż. Kielce 2003, s. 57-71.
 11. Zając M., Agresja wśród młodzieży jako problem katechetyczny, w: Katecheza młodzieży, red. S. Kulpaczyński, Lublin 2003, s. 335-371.
 12. Zając M., Katecheza parafialna, w: Wybrane zagadnienia katechetyki, red. J. Stala. Tarnów 2003 s. 144-174.
 13. Zając M., Tradycja źródłem katechezy, „Roczniki Teologiczne”, 50(2003), z. 6, s. 81-97.
 14. Zając M., Józef Stala, w: Słownik katechetyków polskich, red. R Czekalski, Warszawa 2003, s. 229-231.
 15. Zając M., Powołani do zmartwychwstania, w: Podręcznik do religii dla I klasy gimnazjum, red. Z. Marek, Kraków 2004, s. 217-219.
 16. Zając M., Czas żniwa, w: Podręcznik do religii dla I klasy gimnazjum, red. Z. Marek. Kraków 2004, s. 220-222.
 17. Zając M., Cele katechetyczne, w: Wokół katechezy posoborowej, red. R. Chałupniak [i in.], Opole 2004, s. 39-42.
 18. Zając M., Odpowiedzialne oswajanie wirtualnego systemu uczestnictwa w realizacji katechezy, w: Środki audiowizualne w katechezie, red. S. Kulpaczyński, Lublin 2004, s. 203-220.
 19. Zając M., Katechizm Kościoła Katolickiego. Wzorcowy tekst katechezy odnowionej u źródeł wiary, „Teologiczne Studia Siedleckie”, 1(2004), s. 95-108.
 20. Zając M., Biblijne inspiracje katechezy szkolnej, „Tarnowskie Studia Teologiczne”,  23(2004), s. 211-224.
 21. Zając M., Dekada polskiego wydania Katechizmu Kościoła Katolickiego. Próba oceny konsekwencji dla katechezy, „Roczniki Teologiczne”, 51(2004), z. 6 s, 159-173.
 22. Zając M., Unikanie konfrontacji w wychowaniu toksycznych gimnazjalistów, w: Dzisiejszy bierzmowany. Problemy i wyzwania, red. J. Stala, Kielce 2005, s. 315-336.
 23. Zając M., Katecheza Kościoła w świetle Dyrektorium o pobożności ludowej i liturgii,  „Roczniki Teologiczne”, 52(2004), z. 6, s. 79-93.
 24. Zając M., Parafia miejscem katechezy, w: Miejsca katechezy. Rodzina, parafia, szkoła, red. S. Kulpaczyński, Lublin 2005, s. 73-97.
 25. Zając M., Wychowanie eucharystyczne dziecka przygotowującego się do I Spowiedzi i Komunii święte, „Currenda” 155(2005), nr 3, s. 340-360.
 26. Zając M. (red.), Opowieść o Zbawicielu. Pomoce katechetyczne (wraz z  płytą CD), Lublin 2005.
 27. Zając M., Katechetyka w procesie kształcenia kaznodziejów, w: Integralne kształcenie kaznodziei, red. W. Broński, Lublin 2006, s. 285-295.
 28. Zając M., Katecheza maryjna w Polsce w latach 1905-2005, Lublin 2006.
 29. Zając M., Wzory osobowe ojca i ich wpływ na wychowanie katechizowanych, w: Człowiek między losem a wyborem, red. M. Drożdż, Tarnów 2006, s. 275-283.
 30. Zając M., Inspiracje metodyczne zmierzające do pogłębienia katechezy pierwszokomunijnej, w: W poszukiwaniu nowych metod katechetycznych, red. H. Słotwińska, Lublin 2006, s. 257-269.
 31. Zając M., Programy katechetyczne, w: Leksykon Teologii Pastoralnej, red. R. Kamiński, W. Przygoda, M. Fiałkowski, Lublin 2006, s. 692-696.
 32. Zając M., Budyn S., Kiciński A., Begegnung mit Jesus. Spotkanie z Jezusem. Katechizm polsko-niemiecki do I Komunii Świętej, Hannover 2006.
 33. Zając M., Kiciński A., Barciński Z., Spotkanie z Jezusem. Podręcznik metodyczny dla katechetów i rodziców. Hannover 2006.
 34. Zając M., Maryja. Matka nadziei i mistrzyni posługi pasterskiej biskupa, w: Przebóstwiać to co ludzkie, red. S. Sojka, J. Stala, Tarnów 2007, s. 251-261.
 35. Zając M., Przeobrażenia statusu i roli ojca w rodzinie a formacja współczesnych katechizowanych, „Roczniki Teologiczne”, 54(2007), z. 6 s. 429-440.
 36. Zając M., Katechetyka a historia Kościoła, w: Katechetyka i katecheza u progu XXI wieku, red. A. Kiciński, Poznań 2007, s. 70-85.
 37. Zając M., Inicjacja chrześcijańska w świetle Dyrektorium o pobożności ludowej i liturgii, w: Funkcja inicjacyjna katechezy w Kościele współczesnym, red. K. Kantowski, Szczecin 2007, s. 273-288.
 38. Zając M., Wychowanie maryjne w katechezie. Kat 51(2007), nr 5(336) s. 11-21.
 39. Zając M., Wychowanie patriotyczne na katechezie w gimnazjum, w: Wychowanie młodzieży w średnim wieku szkolnym. Cz. I. Wychowanie ogólne, red. J. Stala, Tarnów 2007, s. 153-172.
 40. Zając M., Sakramentalne aktualizowanie istoty Kościoła w decydujących sytuacjach życia katechizowanych, w: Siedem sakramentów świętych w nauczaniu katechetycznym, red. H. Słotwińska, Lublin 2007, s. 213-226.
 41. Zając M., Od przemawiania Boga do mówienia o Bogu. Refleksje z teologii katechezy,  „Roczniki Teologiczne”, 55(2008), z. 6 s. 149-162.
 42. Zając M., Nauczanie religii w wielokulturowym społeczeństwie europejskim. „Przegląd Uniwersytecki”, 108(2008), nr 4 s. 24.
 43. Zając M., Katechizacja z paradygmatem ewangelicznym, w: Obecność Biblii w katechezie, red. H. Słotwińska, Lublin 2008, s. 271-276.
 44. Zając M., Katecheza moralna o roztropności w De officiis ministrorum św. Ambrożego, „Vox Patrum”, 52(2008), z. 2, s. 1291-1300.
 45. Zając M., Elementy maryjne w katechezie młodzieży, w: Troska Kościoła o współczesną polską młodzież. Zarys problematyki, red. A. Offmański, Szczecin 2008, s. 251-265.
 46. Zając M., Mesologia,  „Encyklopedia Katolicka”, Lublin 2008 k. 603.
 47. Zając M., Aktualność przesłania IV Synodu Diecezji Tarnowskiej, w: Zobowiązani do wiary. Po dwudziestu latach na drodze wyznaczonej przez Jana Pawła II (Tarnów, 9-10 VI 1987), red. J. Stala, J. Królikowski, Tarnów 2008, s. 317-325.
 48. Zając M. (red.), Emigracja wyzwaniem duszpasterskim dla Kościoła w Polsce, Lublin 2009.
 49. Zając M., Mąkosa P., Poland; faithfulness to God and to people, in:  How Teachers in Europe Teach Religion, (eds.) Zieberts H.G., U. Riegiel, Berlin 2009 s. 169-180.
 50. Zając M., How Teachers in Europe Teach Religion: An International Empirical Study. Hans-Georg Ziebertz, Ulrich Riegel (Eds.). Berlin 2009, Kat 53(2009), nr 12 (367), s. 71-73.
 51. Zając M., Funkcje podręczników katechetycznych i ich modele, w: Poszukiwania optymalnego podręcznika do katechezy, red. P. Mąkosa, Lublin 2009, s. 13-55.
 52. Zając M., Reewangelizacja skutecznym antidotum w duszpasterstwie Europy zachodniej, w: Europa dla Chrystusa – Chrystus dla Europy. Reewangelizacja cywilizacji zachodniej, red. B. Giemza, Kraków 2009, s. 61-76.
 53. Zając M., Ks. Franciszek Blachnicki (1921-1987), w: 50 lat Teologii Pastoralnej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II, red. Cz. Krakowiak, W. Przygoda, A. Kiciński, Lublin 2009, s. 143-156.
 54. Zając M., Budowanie patriotyzmu przez działalność katechetyczną, w: W służbie piękna, red. P. Kawałko, Z. Krzyszowski, S. Sieczka, Lublin 2009, s. 149-158.
 55. Zając M., Wychowanie do wspólnoty w wielokulturowej Europie, w: Kościół – Communio jako podmiot i środowiska współczesnej katechezy, red. A. Draguła, Szczecin 2009 s. 119-129.
 56. Zając M., O wielkich postanowieniach małego dziecka w przygotowaniu do I Komunii Świętej, w: O wielkich postanowieniach małego dziecka, red. P. Kulbacki, Warszawa 2009, s. 11-20.
 57. Zając M., Formacja duchowa katechetów świeckich, w: Formacja katechetów świeckich, [Dzieło zbiorowe], Kraków 2009, s. 70-83.
 58. Zając M., Idea Królestwa Bożego w nauczaniu katechetycznym, w: Scripturae Lumen. Ewangelia o Królestwie, red. A. Paciorek, A. Czaja, A. Tronina, Lublin 2009, s. 427-438.
 59. Zając M., Wspólnotowe priorytety w dziedzinie edukacji religijnej dorosłych, „Roczniki Pastoralno-Katechetyczne”, 56(2009), z. 1, s. 79-89.
 60. Zając M., Kiciński A., Budyn S., (red.), Spotkanie z Jezusem, Katowice 2009.
 61. Zając M., (red.), Katecheza dzieci, Lublin 2009.
 62. Zając M., Idea wczesnej Komunii świętej a nowy kontekst edukacyjny, w: Katecheza dzieci, red. M. Zając, Lublin 2009, s. 251-259.
 63. Zając M., (red.), Katecheza w szkole współczesnej, Lublin 2010.
 64. Zając M., (R)ewolucja myślenia o katechezie w szkole, w: Katecheza w szkole współczesnej, red. M. Zając, Lublin 2010, s. 251-259.
 65. Zając M., Rodzina polska jako środowisko katechezy maryjnej, „Roczniki Pastoralno-Katechetyczne”, 55(2010), z. 2, s. 51-63.
 66. Zając M., Tożsamość katechety dziś – zagrodzenia i wyzwania, w: Misja Świętego Pawła trwa, red. E. Klich, Kraków 2010, s. 69-79.
 67. Zając M., Jak towarzyszyć wzrastaniu w okresie młodości, w: Wychowanie i szkoła pełne nadziei, red. J. Kotowski, Łomża 2009, s. 37-49.
 68. Zając M., Nowa Ewangelizacja,  „Encyklopedia Katolicka”, Lublin 2010, k. 13-14.

 

 

 Urodził się 15 sierpnia 1959 roku w Nowym Sączu. W latach 1967-1975 uczęszczał do Szkoły Podstawowej w miejscowości Wielogłowy. Po jej ukończeniu podjął naukę w I Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Długosza w Nowym Sączu, gdzie w roku 1979 złożył egzamin maturalny. Następnie rozpoczął studia teologiczne w Wyższym Seminarium Duchownym w Tarnowie. Tytuł magistra teologii otrzymał na Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie w roku 1985, po obronie pracy magisterskiej pt. „Ideał chrześcijanina w De officiis ministrorum Świętego Ambrożego”, napisanej pod kierunkiem ks. prof. dra hab. Wojciecha Kanii. Dnia 26 maja 1985 r. otrzymał święcenia kapłańskie. W latach 1985-1988 pracował jako wikariusz i katecheta szkół średnich w Tarnowie, a następnie do 1992 roku na tym samym stanowisku w Nowym Sączu.

W roku 1992 został skierowany na Katolicki Uniwersytet Lubelski w Lublinie celem odbycia studiów specjalistycznych z zakresu katechetyki. Dnia 14 czerwca 1994 roku otrzymał tytuł licencjata nauk teologicznych. Studia specjalistyczne zakończył dnia 16 czerwca 1996 roku obroną rozprawy doktorskiej pt.: „Katechizacja w diecezji tarnowskiej w okresie posługi biskupiej Jerzego Ablewicza 1962-1989”, napisanej na seminarium naukowym z katechetyki integralnej pod kierunkiem ks. prof. dra hab. Mieczysława Majewskiego. Stopień naukowy doktora nauk teologicznych został mu nadany uchwałą Rady Wydziału Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 24 czerwca 1996 roku.

W związku z realizacją programu przygotowania pedagogicznego studentów teologii, Rada Wydziału Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Lublinie w dniu 26 marca 1996 roku, na wniosek Prodziekana – ks. dra hab. S. Wilka - zaakceptowała jego kandydaturę do angażu w ramach Katedry Katechetyki Integralnej. Jednak po obronie rozprawy doktorskiej został odwołany przez bpa Józefa Życińskiego z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego do pracy w instytucjach diecezjalnych w Tarnowie.

Od 1 października 1996 roku podjął pracę naukowo-dydaktyczną w Instytucie Teologicznym w Tarnowie, agregowanym do Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. Prowadził wykłady, ćwiczenia oraz seminarium naukowe z katechetyki w Wyższym Seminarium Duchownym w Tarnowie oraz wykłady w Instytucie Teologicznym dla Świeckich. Równocześnie pracował w Wydziale Katechetycznym Kurii Diecezjalnej w Tarnowie na stanowisku referenta wydziału odpowiedzialnego za sprawy kadrowe, formację stałą katechetów świeckich oraz pełnił funkcję diecezjalnego wizytatora nauki religii w okresie od 1996 do 2000 roku.

W latach 1998-99 otrzymał nominację na stanowisko Diecezjalnego Duszpasterza Nauczycieli i Wychowawców oraz asystenta diecezjalnego Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców z siedzibą w Tarnowie. Od roku 1999 należy z nominacji ks. bpa Wiktora Skworca do Diecezjalnej Rady ds. Formacji Duchowieństwa Diecezji Tarnowskiej, i uczestniczy aktywnie w jej pracach formacyjnych oraz sesjach plenarnych.

Od l października 2000 roku jest związany umową o pracę z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim w Lublinie. Prowadzi ćwiczenia z dydaktyki szczegółowej i sprawuje opiekę nad przygotowaniem pedagogicznym na kursie magisterskim „B” oraz wykłady na kursie wyższym - doktoranckim. W latach 2000-2003 podjął wykłady z katechetyki i opiekę nad praktykami katechetycznymi w Wyższym Seminarium Duchownym Księży Marianów w Lublinie. Prowadzi nadal wykłady i ćwiczenia z katechetyki w semestrze zimowym w Wyższym Seminarium Duchownym w Tarnowie dla kursu VI. Wyjeżdżał także z wykładami z katechetyki na Słowację: (Trnavska Univerzita v Trnave. Fakulta humanistyki oraz Univerzita Ružomberok). Od 2003 roku organizował dziewięciokrotnie sympozja dla Rektoratu Polskiej Misji Katolickiej - Delegatur der DBK Hannover-Herdorf (Niemcy), w których uczestniczyli katecheci pracujący przy polskich misjach katolickich w Niemczech oraz Holandii. Zwieńczeniem kilkuletniej formacji jest dzieło: Begegnung mit Jesus. Katechizm polsko-niemiecki do I Komunii Świętej. Hannover 2006. Został przygotowany na zlecenie Delegatur der Deutschen Bischofskonferenz für die polnischsprachige Seelsorge in Deutschland. Rektorat Polskiej Misji Katolickiej w Niemczech.

Nowe wyzwania naukowe i organizacyjne przyniosły dwie najnowsze nominacje. W roku 2002 został mianowany rzeczoznawcą do spraw oceny programów nauczania religii i podręczników katechetycznych przy Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski na dwie kadencje do 2001 r. Natomiast na 331 zebraniu plenarnym Konferencji Episkopatu Polski w dniach 8 – 9 marca 2005 roku, został zatwierdzony jako Konsulator Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski na pięcioletnią kadencję. Od chwili nominacji uczestniczy aktywnie w pracach Komisji Wychowania Katolickiego III kadencję.

Katedra Katechetyki Fundamentalnej. Kierownik: ks. dr hab. Marian Zając, prof. KUL. Powołana przez Senat Akademicki KUL od 01.03.2007. Powierzenie funkcji kierownika ks. dr. hab. Marianowi Zającowi nastąpiło od dnia 01.03.2007 r. W seminarium naukowym działającym przy w/w katedrze uczestniczy 13 doktorantów oraz 3 magistrantów.

Przedmiotem badań prowadzonych w Katedrze Katechetyki Fundamentalnej są zagadnienia związane z teologią katechezy, katechezą kerygmatyczna, katechezą inicjacyjną, formacją katechetów, historią katechezy, katechezą maryjną w Polsce, wyzwaniami duszpasterskimi i katechetycznymi Kościoła wobec problemu emigracji, nauczaniem religii w wielokulturowej Europie, katechezą w kontekście systemów edukacyjnych Unii Europejskiej oraz katecheza w dzieci w wieku szkolnym.  Prowadzone badania wynikają z aktualnych wyzwań edukacyjnych wskazanych przez dokumenty nauczania Kościoła, państwowe dokumenty oświatowe oraz dyrektywy Unii Europejskiej regulujące nauczanie religii w szkole. Zmierzają one również do podniesienia jakości kształcenia przyszłych nauczycieli religii.

Badania te prowadzone są we współpracy z międzynarodowymi ośrodkami takimi jak: Cluj w Rumunii, Nijmegen w Holandii, Hannover w Niemczech. Kierownik Katedry Katechetyki Fundamentalnej utrzymuje naukowe kontakty i prowadzi wykłady zlecone w UPJPII w Krakowie Wydział Teologiczny Sekcja w Tarnowie.

(opracowanie własne)