Korelacja nauki religii katolickiej z edukacją szkolną

 

 

Red. A. Kiciński
Lublin: Natan 2011 ss. 196

 

 

 

1. Kiciński Andrzej. Wstęp
2. Goliszek Piotr Tomasz. Znaczenie korelacji międzyprzedmiotowej w nauczaniu religii katolickiej. Próba interpretacji personalistycznej
3. Słotwińska Helena. Lekcje wychowawcze w oparciu o wzory osobowe
4. Sadurski Ireneusz. Korelacja nauczania religii i historii w trzyletnim liceum ogólnokształcącym w zakresie rozszerzonym
5. Mąkosa Paweł. Korelacja nauczania religii z historią w pierwszej klasie gimnazjum
6. Zellma Anna. Korelacja nauki religii katolickiej z biologią na podstawie nowych założeń programowych
7. Ruszel Magdalena Ewa. Korelacja nauki religii katolickiej z językiem angielskim
8. Zając Marian. Korelacja nauczania religii z wychowaniem fizycznym
9. Płaczek Paweł. Korelacja nauki religii katolickiej w szkole z turystyką
10. Wrońska Halina. Korelacja nauki katolickiej z wychowaniem do życia w rodzinie
11. Podpora Ryszard. Korelacja nauki religii katolickiej z Informatyką
12. Wróblewski Zbigniew. Pośrednicząca funkcja filozofii w katechezie
13. Pek Kazimierz. Ikona i obraz święty w przekazie orędzia chrześcijańskiego