Katecheza w szkole współczesnej

  • Katecheza w szkole współczesnej
    Katecheza w szkole współczesnej

Red. M. Zając

Polihymnia: Lublin 2010

 

Włączając się w nurt refleksji na katechezą, która od dwóch dekad realizuje swoje zadania na terenie szkoły Specjalizacja Katechetyki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II zorganizowała ogólnopolskie sympozjum katechetyczne pt. „Katecheza w szkole współczesnej”. Jego końcowym akordem jest publikacja pt. Katecheza w szkole współczesnej. Red. M. Zając. Lublin 2010 ss. 262.  Została ona pomyślana jako pomoc dla nauczycieli religii. Zawiera bowiem cenne informacje, które mogą służyć katechetom w rozwiązywaniu najważniejszych dylematów współczesnej katechezy szkolnej.

 

Pierwsza część publikacji to wystąpienia prelegentów: Ks. Stanisław Wilk. Rektor KUL. Otwarcie sympozjum; Ks. prof. dr hab. P. Tomasik. „Katecheza w Polsce dwadzieścia lat po powrocie lekcji religii do szkoły - współczesne wyzwania i odnowione dokumenty programowe”; P. dr A. Szubartowska. „Zmiana kodu kulturowego wyzwaniem dla katechety szkolnego”; Ks. dr Waldemar Janiga. „Rekolekcje szkolne jako wydarzenie duszpastersko-wychowawcze”; Ks. prof. dr hab. A. Kiciński. „Powołanie katechety specjalnego”; Ks. dr J. Kloch. „Jak rozmawiać z dziennikarzami. Wskazówki dla katechetów i rodziców”; Aspirant M. Malecki. „Wybrane aspekty prawne pracy nauczyciela-katechety”. Natomiast druga cześć publikacji daje do dyspozycji katechetom szkolnym przemyślenia katechetyków związanych ze środowiskiem uniwersyteckim KUL w Lublinie (Ks. prof. S. Kulpaczyński. Obraz katechety wyłaniający się z badań empirycznych; P. prof. H. Słotwińska. Katecheta szafarzem błogosławieństw; S. dr hab. H. Wrońska. Animacja jako styl relacji osobowych katechety; Ks. dr hab. P. Mąkosa. Podstawowe funkcje podręcznika; Ks. dr P. Goliszek. Wychowanie do prawdy w osobowym świadectwie katechety; P. dr M. Kobiałka. Rola katechety w wychowaniu modlitewnym dziecka w wieku przedszkolnym; P. mgr P. Pelc. Metody i techniki poznawania katechizowanych w szkole; Ks. dr hab. M. Zając (R)ewolucja myślenia o katechezie w szkole.), a dotyczące problematyki katechezy w szkole współczesnej.