Katecheza osób z niepełnosprawnością intelektualną

  • Katecheza osób z niepełnosprawnością intelektualną
    Katecheza osób z niepełnosprawnością intelektualną

ks. Andrzej Kiciński

Lublin: Wyd. KUL 2011 ss. 472 (wyd II. poprawione)

 

do nabycia w księgarni

Wydawnictwo KUL

ul. Zbożowa 61

20-827 Lublin

tel. 81 740 93 40

fax 81 740 93 50

wydawnictwo@kul.lublin.pl

 

Niewątpliwie pozycja Katecheza osób z niepełnosprawnością intelektualną w Polsce po Soborze Watykańskim II wypełni lukę w dotychczasowych badaniach naukowych z tej dziedziny i będzie cennym źródłem informacji dla osób pragnących pogłębić swoją wiedzę na temat najnowszych koncepcji dotyczących katechezy osób z upośledzeniem umysłowym.

 

Mogą z niej skorzystać zarówno osoby o dużym doświadczeniu w pracy z upośledzonymi umysłowo oraz w prowadzeniu badań nad niepełnosprawnością, jak i studenci takich kierunków, jak: teologia, pedagogika specjalna, psychologia, socjologia.

 

- prof. dr hab. Janusz Kirenko

 

Jeśli chodzi o zakres podejmowanej problematyki i głębię analizy, praca ks. Andrzeja Kicińskiego jest w polskiej katechetyce pionierska.

 

Jej autor wykazuje się znajomością zagadnień zarówno katechetycznych, jak i pedagogicznych, z dużą erudycją korzysta z różnorodnych pozycji naukowych, rozumie, czym jest prawdziwa interdyscyplinarność, konieczna do podejmowania refleksji naukowej zarówno na płaszczyźnie katechetyki, jak i pedagogiki. Polska katechetyka w recenzowanej pracy otrzymuje ważne kompendium oraz podstawę dla dalszych szczegółowych badań nad katechezą specjalną.

 

- ks. dr hab. Piotr Tomasik, prof. UKSW