Katecheza młodzieży gimnazjalnej w Polsce

  • Katecheza młodzieży gimnazjalnej w Polsce
    Katecheza młodzieży gimnazjalnej w Polsce

do nabycia w księgarni

Wydawnictwo KUL

ul. Zbożowa 61

20-827 Lublin

tel. 81 740 93 40

fax 81 740 93 50

wydawnictwo@kul.lublin.pl

 

 

Stan aktualny i perspektywy rozwoju.

 

Ks. Paweł Mąkosa

Wydawnictwo KUL: Lublin 2009 ss. 635

 

Zamierzeniem autora tej publikacji jest dogłębna analiza założeń dokumentów katechetyczych odnośnie do nauczania religii w szkole i katechezy parafialnej młodzieży gimnazjalnej w Polsce oraz ich realizacji w programach i podręcznikach w latach 1999/2000 – 2009/2010.

 

Głównym problemem badawczym jest udzielenie odpowiedzi na pytanie o normatywny, aktualnie realizowany i postulowany na przyszłość stan katechezy polskiej młodzieży gimnazjalnej.

 

Z tak ujętego problemu wynika problematyka pracy, na którą składają się podstawy teologiczne, uwarunkowania rozwojowe oraz społeczno -kulturowe katechezy gimnazjalistów w Polsce, aktualny obraz nauczania religii w gimnazjum i katechezy parafi alnej przygotowującej do bierzmowania, a także propozycje rozwoju katechezy młodzieży gimnazjalnej.