Katecheza dzieci

  • Katecheza dzieci
    Katecheza dzieci

Red. ks. Marian Zając

Polihymnia: Lublin 2009

 

Reagując na najnowsze trendy edukacyjne i konieczność wyznaczania nowych perspektyw dla religijnej edukacji dzieci Specjalizacja Katechetyki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II podjęła się w organizacji ogólnopolskiego sympozjum katechetycznego pt. „Katecheza dzieci”. W celu utrwalenia na piśmie tego katechetycznego wydarzenia powstała publikacja pt. Katecheza dzieci. Red. M. Zając. Lublin 2009 ss. 284.

 

Wszystkie wystąpienia prelegentów zostały zamieszczone w niniejszej publikacji w następującej kolejności: Ks. Stanisław Wilk. Rektor KUL. Otwarcie sympozjum; Ks. prof. Roman Murawski. Rys historyczny katechizacji dzieci w Kościele; Ks. dr Marek Korgul. Uwarunkowania metodyki katechezy dzieci; Ks. prof. Stanisław Kulpaczyński. Emocje, zapamiętywanie i postanowienia uczniów na katechezie w klasie III – przekaz AV i dialogiczny; ks. mgr Andrzej Mulka. Oferta mediów zapleczem dla katechezy dzieci; ks. dr Roman Ceglarek. Jezus jest naszym Królem; S. L. Łasek. Kapłani przyjaciółmi Jezusa.

 

Jej znaczącym ubogaceniem są dołączone artykuły naukowe oraz konspekty katechez, bezpośrednio związane z problematyką sympozjum, przygotowane przez naukowców zwianych ze środowiskiem katechetycznym KUL: P. Helena Słotwińska. Przygotowanie dzieci pierwszokomunijnych do właściwego rozumienia istoty Mszy świętej; Ks. Andrzej Kiciński. Doświadczenie prostych słów o dobrym i troskliwym Ojcu w niebie. Nauka religii w I klasie szkoły podstawowej w kontekście reformy MEN; S. Halina Wrońska. Śpiew religijny w służbie katechezy dzieci; Ks. Paweł Mąkosa. Rola katechezy w kształtowaniu obrazu Boga u dzieci w młodszym wieku szkolnym; Ks. Piotr Goliszek. Wychowanie dzieci w nauczaniu Jana Pawła II; P. Małgorzata Kobiałka. Wprowadzanie w świat wartości – o wychowaniu dziecka w wieku przedszkolnym; Ks. Tomasz Lelito. Wartość katechezy parafialnej w kontekście przygotowania do przyjęcia sakramentów pokuty i Eucharystii; Ks. Piotr Kulbacki. Przygotowanie do I Komunii – szansa dla profilaktyki; Ks. Marian Zając. Idea wczesnej Komunii świętej a nowy kontekst edukacyjny; P. Alicja Szubartowska. Obrazy wiary – ikonografia w katechezie.

 

Celem niniejszej publikacji skierowanej do katechetyków i katechetów jest chęć wzmocnienia zapału katechetycznego, pobudzenie do nowych inicjatyw w katechezie dzieci oraz obudzenie zainteresowania multimediami i nowymi pomocami katechetycznymi.