Katecheza a małe grupy szkolne i parafialne

  • Katecheza a małe grupy szkolne i parafialne
    Katecheza a małe grupy szkolne i parafialne

do nabycia w księgarni

Wydawnictwo KUL

ul. Zbożowa 61

20-827 Lublin

tel. 81 740 93 40

fax 81 740 93 50

wydawnictwo@kul.lublin.pl

 

 

s. Halina Wrońska CMW

Wydawnictwo KUL: Lublin 2007 ss. 516

 

Książka dotyczy problemu współzależności katechezy i grup parafialnych i szkolnych oraz wykorzystania bogatego, a dotychczas niedostatecznie docenianego potencjału formacyjnego i wychowawczego tych grup w skuteczniejszym osiąganiu celów katechezy.

 

Autorka książki wykazuje, że nauczanie religii w szkole i katecheza parafialna mają  wobec siebie charakter komplementarny. Stanowią one jeden proces  katechetyczny i mają prowadzić katechizowanych do spotkania i komunii z Chrystusem. Obie formy nauczania religijnego mają charakter personalistyczny, bo kierowane są do całej osoby człowieka, a nie tylko do  jego intelektu.

 

Grupy, wspólnoty i ruchy religijne są niezastąpionymi miejscami, w których urzeczywistnia się katecheza. Stwarzają one  korzystne warunki  dla rozwoju procesu katechetycznego. Grupy szkolne i parafialne mogą dopełniać  katechizację systematyczną, co wzbogaci proces katechetyczny i zapewni lepszy rozwój wiary u osób katechizowanych.

 

Z wzajemnej relacji między katechezą i grupami parafialnymi i szkolnymi wynika także, że katecheza współczesna, aby zachować swoją tożsamość wymaga dialogu oraz szerokiej współpracy nie tylko rodziny, szkoły i parafii, ale także małych grup szkolnych i parafialnych. Grupa ułatwia i umacnia procesy identyfikacji i wzajemnej zależności, które dają  początek dynamice edukacyjnej, ona także motywuje i podtrzymuje jednostkę  w jej słusznych przekonaniach oraz umacnia relacje międzyosobowe. Dynamizowaniu katechezy służą także: zespołowa formacja permanentnej katechetów, programowanie katechetyczne oraz koordynacja i weryfikacja katechetyczna.