Katechetyka i katecheza u progu XXI wieku

  • Katechetyka i katecheza u progu XXI wieku
    Katechetyka i katecheza u progu XXI wieku


I. W poszukiwaniu tożsamości współczesnej katechetyki

Ks. Roman Murawski SDB, Pojęcie „katechetyki” w refleksji współczesnych polskich autorów
Ks. Piotr Tomasik, Kluczowe pojęcia Katechetyki fundamentalnej
Marek Marczewski, Katechetyka integralną częścią teologii pastoralnej
Ks. Marian Zając, Katechetyka a Historia Kościoła
Helena Słotwińska, Związki Katechetyki z Liturgiką
Ks. Władysław Głowa, Relacje pomiędzy Homiletyką a Katechetyką
O. Andrzej Potocki OP, Katechetyka w poszukiwaniu doświadczenia społecznego czyli o związkach katechetyki i socjologii
ks. Andrzej Kiciński, Katechetyka a Pedagogika religijna
Ks. Kazimierz Misiaszek SDB, Katechetyka – katecheza – pedagogika religii. Refleksje na kanwie dialogu między katechetyką a pedagogiką religii
Anna Zellma, Ku nowej relacji Katechetyka – Dydaktyka ogólna
Ks. Jan Kochel, Propozycja koncepcji Katechetyki o charakterze ewangelizacyjnym
Ks. W. Osial. Katechetyka w odnowionym pastoralnym programie ewangelizacji – wyzwania pod adresem integracji refleksji katechetycznej z programowaniem duszpasterskim Kościoła

 

II. Wybrane problemy współczesnej katechezy

ks. Stanisław Dziekoński, Katecheza wtajemniczeniem w wiarę
s. Emmanuela Klich OSU, Pismo Święte źródłem katechezy Kościoła
ks. Jan Szpet, Pracownicy posługi katechetycznej
S. Krystyna Szweda SSpS, Postawy katechetów wobec katechezy, aspekt teoretyczno-empiryczny
Ks. Rafał Bednarczyk, Świadectwo w procesie katechizacji i ewangelizacji
Ks. Józef Stala, Implikacje pedagogiczno-katechetyczne edukacji religijnej w rodzinie odczytane w dokumentach Kościoła
Ks. Zbigniew Marek, Edukacja chrześcijańska drogą do osiągnięcia ludzkiej dojrzałości.
Ks. Stanisław Kulpaczyński, Modlitwa gwarantem utrzymania autentyczności katechezy
Ks. Paweł Mąkosa, Mass media narzędziem czy środowiskiem katechezy?
Ks. Piotr Sroczyński, Potrzeba katechezy ewangelizacyjnej młodego pokolenia Polaków
ks. Tadeusz Panuś, Jaka katecheza dla współczesnego człowieka?