Forum Młodych Pastoralistów - 4 numer czasopisma naukowego doktorantów

 

 

 

 

 

 


Komitet redakcyjny

ks. dr hab. Andrzej Kiciński, prof. KUL (redaktor naczelny)
dr Damian Belina (zastępca redaktora)
mgr lic. Agnieszka Szajda (sekretarz)
mgr lic. Agnieszka Jeziorska
ks. mgr Michał Zurzycki


Rada naukowa

ks. prof. dr hab. Wiesław Przygoda; prof. dr hab. Helena Słotwińska, ks. dr hab. Kazimierz Święs; ks. dr hab. Jarosław Woźniak

Recenzenci

ks. dr hab. Jacek Goleń; ks. dr hab. Grzegorz Pyźlak; prof. dr hab. Helena Słotwińska;
ks. dr hab. Piotr Goliszek; o. dr hab. Marek Fiałkowski, prof. KUL OFMConv; ks. dr hab. Paweł Mąkosa, prof. KUL; o. dr Mirosław Chmielewski CSsR, ks. dr hab. Dariusz Lipiec, prof. KUL; ks. prof. dr hab. Marian Zając


Korekta i redakcja językowa numeru

dr Damian Belina
mgr lic. Agnieszka Jeziorska
ks. mgr lic. Sebastian Mandrysz
mgr Olga Cieniuch
ks. mgr Michał Jędrzejski
ks. mgr Paweł Sproncel   
mgr Franciszek Wróbel
ks. mgr Michał Zurzycki

wersja internetowa czasopisma jest wersją główną
jest dostępna w portalach:
www.katechetyka.eu
http://www.kul.pl/forum-mlodych-pastoralistow,17671.html


Projekt okładki i skład – gregormedia.pl
© Copyright by Instytut Teologii Pastoralnej i Katechetyki KUL

ISSN 2450-7318
Numer ukazał się 21.06.2017 r.


Wydawca i redakcja
Instytut Teologii Pastoralnej i Katechetyki KUL
Al. Racławickie 14

e-mail: kicinski [at] kul.pl

 

 

Otrzymują Państwo czwarty numer czasopisma doktorantów Instytutu Teologii Pastoralnej i Katechetyki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Czasopismo jest recenzowane i stanowi owoc pierwszych poszukiwań naukowych doktorantów następujących specjalizacji naszego Instytutu: Duszpasterstwa rodzin, Edukacji medialnej, Katechetyki i Teologii praktycznej oraz szeroko pojętej teologii pastoralnej. Oprócz artykułów naukowych, recenzowane są również sprawozdania i recenzje doktorantów. Mamy świadomość, że wśród publikacji są pozycje merytorycznie i metodologicznie o wyższym poziomie i tym nieco niższym, niemniej naszym założeniem jest poddanie krytyce pierwszych kroków naukowych doktorantów, po to, aby w przyszłości ich prace doktorskie powstały tylko na najwyższym poziomie.
Z radością informujemy, że postanowieniem Prezydenta RP p. Andrzeja Dudy z dnia 9 lutego 2017 r. Prodziekan Wydziału Teologii ks. prof. dr hab. Marian Zając otrzymał tytuł profesora nauk teologicznych. W ITPiK obroniono też kilka prac doktorskich, m.in. ks. Serhiy Riznyk, Prawdy katechizmowe w nauczaniu św. arcybiskupa Józefa Bilczewskiego (1860-1923); ks. Czesław Walentowicz, Założony i realizowany model katechety. Studium katechetyczne w świetle dokumentów Kościoła i badań nauczycieli, uczniów oraz rodziców w Archidiecezji Białostockiej (opublikowany w wersji książkowej); ks. Bartłomiej Krzos, Katecheza antropologiczna w świetle nauczania Benedykta XVI. Studium katechetyczne (opublikowany w wersji książkowej); Joanna Borowicz, Przygotowanie bezpośrednie młodzieży w Polsce do sakramentu bierzmowania. Stan aktualny i perspektywy rozwoju (opublikowany w wersji książkowej); ks. Paweł Hodorek Znaczenie olimpiad i konkursów religijnych w katechizacji dzieci i młodzieży. Studium katechetyczne w świetle badań uczestników olimpiad i konkursów religijnych i kilka innych.


ks. dr hab. Andrzej Kiciński, prof. KUL
Redaktor naczelny FMP i prorektor KUL ds. studenckich