Forum Młodych Pastoralistów - 3 numer czasopisma naukowego doktorantów

 

 

 

 

 

 


Komitet redakcyjny

ks. dr hab. Andrzej Kiciński, prof. KUL (redaktor naczelny)
dr Damian Belina (zastępca redaktora)
mgr lic. Agnieszka Szajda (sekretarz)
mgr Agnieszka Jeziorska
ks. mgr Michał Zurzycki


Rada naukowa

ks. prof. dr hab. Wiesław Przygoda; prof. dr hab. Helena Słotwińska, ks. dr hab. Kazimierz Święs; ks. dr hab. Jarosław Woźniak

Recenzenci

ks. dr hab. Jacek Goleń; ks. dr hab. Grzegorz Pyźlak; prof. dr hab. Helena Słotwińska;
ks. dr hab. Piotr Goliszek; o. dr hab. Marek Fiałkowski, prof. KUL OFMConv; ks. dr hab. Paweł Mąkosa, prof. KUL; o. dr Mirosław Chmielewski CSsR, ks. dr hab. Dariusz Lipiec, prof. KUL; ks. dr hab. Marian Zając, prof. KUL


Korekta i redakcja językowa numeru

dr Damian Belina
mgr lic. Agnieszka Szajda
mgr Agnieszka Jeziorska
mgr Mateusz Podlecki
mgr Franciszek Wróbel
ks. mgr Krzysztof Wilczkiewicz


wersja internetowa czasopisma jest wersją główną
jest dostępna w portalach:
www.katechetyka.eu
http://www.kul.pl/forum-mlodych-pastoralistow,17671.html


Projekt okładki i skład – gregormedia.pl
© Copyright by Instytut Teologii Pastoralnej i Katechetyki KUL

ISSN 2450-7318
Numer ukazał się 21.12.2016 r.

Wydawca i redakcja
Instytut Teologii Pastoralnej i Katechetyki KUL
Al. Racławickie 14

e-mail: kicinski [at] kul.pl

 

 

Otrzymują Państwo trzeci numer czasopisma doktorantów Instytutu Teologii Pastoralnej i Katechetyki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Przypominamy, że Biblioteka Narodowa, Zakład Czasopism, Pracownia Narodowy Ośrodek ISSN zarejestrowała nasze czasopismo Forum Młodych Pastoralistów w międzynarodowym systemie informacji o wydawnictwach ciągłych i oznaczyła symbolem: ISSN 2450-7318. Zgodnie z postanowieniami normy PN-ISO 3297 „Międzynarodowy znormalizowany numer wydawnictw ciągłych (ISSN)” – nadany numer umieszczamy na ekranie tytułowym.
Czasopismo jest recenzowane i stanowi owoc pierwszych poszukiwań naukowych doktorantów następujących specjalizacji naszego Instytutu: Duszpasterstwa rodzin, Edukacji medialnej, Katechetyki i Teologii praktycznej oraz szeroko pojętej teologii pastoralnej. Oprócz artykułów naukowych, recenzowane są również sprawozdania i recenzje doktorantów. Mamy świadomość, że wśród publikacji są pozycje merytorycznie i metodologicznie o wyższym poziomie i tym nieco niższym, niemniej naszym założeniem jest poddanie krytyce pierwszych kroków naukowych doktorantów, po to, aby w przyszłości ich prace doktorskie powstały tylko na najwyższym poziomie.
Z radością informujemy, że zastępca redaktora FMP uzyskał stopień naukowy doktora teologii w zakresie katechetyki. Serdecznie gratulujemy dr. Damianowi Belinie obrony pracy pt. Koncepcja matury z religii w Republice Federalnej Niemiec. Studium katechetyczne, która została wyróżniona przez recenzentów ks. prof. dr. hab. Tadeusza Panusia i bp. dr. hab. Wojciecha Osiala oraz całą komisję WT KUL i która niedługo zostanie opublikowana.ks. dr hab. Andrzej Kiciński, prof. KUL
Redaktor naczelny FMP i prorektor KUL ds. studenckich