Dyrektorzy Wydziałów Kurialnych

Dyrektorzy Wydziałów Kurialnych, Metodycy i Wizytatorzy – prace doktorskie

ks. Baryga Krzysztof. Katecheza w warstwicowej teorii wychowania Stefana Kunowskiego. Lublin 2000.
ks. Bednarczyk Rafał. Świadectwo w katechezie. Studium na podstawie polskiej literatury teologicznej. Lublin 2005.

ks. Buchta Roman. Znajomość przypowieści ewangelicznych u katechizowanych maturzystów liceów ogólnokształcących w Rudzie Śląskiej. Lublin 2003.
ks. Cogiel Marceli. Odnowa katechetyczna w diecezji katowickiej po Soborze Watykańskim II. Lublin 1988.

ks. Dąbek Jerzy. Badania teologiczne a katechetyczny przekaz wiary w świetle dokumentów katechetycznych Kościoła po Soborze Watykańskim II. Lublin 2000.

ks. Janiga Waldemar. Akceptacja wartości religijno-moralnych katechizowanej młodzieży w środowisku szkolnym. Studium porównawcze na przykładzie Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 i Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Stanisława Leszczyńskiego w Jaśle. Lublin 1999.

ks. Jeż Sylwester. Uwarunkowania i organizacja katechizacji w Archidiecezji Warszawskiej w latach 1948-1981. Lublin 1996.
ks. Kaszycki Andrzej. Wspomaganie samowychowania w ramach programu katechizacji z 1971 roku. Lublin 1995.

ks. Kindracki Paweł. Katechizacja dzieci i młodzieży w Diecezji Siedleckiej w latach 1961-1990. Lublin 2007.
ks. Klaus Bolesław. Reorganizacja szkolnictwa w Polsce jako problem katechetyczny. Lublin 1979.

ks. Kocór Tadusz. Świadomość i realizacja odnowy katechetycznej w diecezji przemyskiej po Soborze Watykański II. Lublin 1994.

ks. Kotarski Wojciech. Katechizacja szkolna w diecezji ełckiej w latach 1992-2006. Studium teoretyczno-empiryczne na podstawie badań własnych wybranych grup katechetów. Lublin 2009.
ks. Korgul Marek. Katechizacja w Archidiecezji Wrocławskiej w latach 1945-1992. Lublin 1993.

ks. Kowalczyk Jarosław. Literatura piękna w polskiej katechezie. Studium katechetyczne w oparciu o wybrane serie podręczników do nauczania religii. Lublin 2011

ks. Marchwiak Trojan. Wychowanie moralne w katechezie młodzieży. Studium wybranych aspektów wychowania moralnego na podstawie posoborowej literatury oraz podręczników katechezy ponadgmimnazjalne. Lublin 2005.
ks. Michalik Tadeusz. Formacja sumienia w oparciu o aktualne podręczniki do katechizacji dzieci i młodzieży w Polsce. Studium katechetyczne na podstawie trzech wybranych zestawów podręczników dla katechetów i katechizowanych. Lublin 2008.
ks. Mielnicki Krzysztof. Środki audiowizualne w katechezie młodzieży na podstawie wybranych podręczników. Lublin 2005.
Nowacka Mirosława. Katechetyczne doradztwo metodyczne w świetle nauczania Kościoła i ustawodawstwa polskiego. Studium katechetyczno-pedagogiczne. Lublin 1998.
ks. Paluszkiewicz Marek. Katechizacja szkolna w Diecezji Siedleckiej w latach 1990-2005. Studium katechetyczne na podstawie badań wybranych grup katechetów. Lublin 2007.
ks. Panuś Tadeusz. Katecheza dorosłych w świetle Synodu Krakowskiego. Lublin 1992.
ks. Połeć Bogusław. Metodyka katechetyczna ks. W. Gadowskiego. Lublin 1999.
ks. Skiba Piotr. Katecheza ewangelizacyjna w nowych ruchach i wspólnotach kościelnych. Studium katechetyczne wybranych ruchów i wspólnot kościelnych. Lublin 2006.
ks. Skoczylas Kazimierz. Akceptacja wartości religijno-moralnych katechizowanej młodzieży w środowisku szkolnym. Lublin 1994.
ks. Skwierczyński Marek. Ocena w katechezie w opinii katechetów i katechizowanych diecezji siedleckiej. Lublin 2004.
ks. Strus Robert. Wychowanie patriotyczne w katechezie. Studium w oparciu o wybrane podręczniki do nauczania religii w klasach gimnazjalnych. Lublin 2009.
ks.  Szeląg Jan. Rodzina miejscem katechezy dzieci autystycznych. Lublin 2009.
ks. Twardzicki Bronisław. Katechetyka formalna w służbie wiary. Lublin 2001.
ks. Więcek Wiesław. Świadomość i realizacja odnowy katechetycznej Soboru Watykańskiego II w diecezji warmińskiej. Lublin 1985.
ks. Zegan Karol. Posługa wybranych grup katechetów w diecezji kieleckiej w środowisku szkolnym. Studium teoretyczno-empiryczne na podstawie badań własnych. Lublin 2004.

 

Dane są w trakcie wprowadzania. Bardzo proszę o przesłanie wszelkich uwag i korekty na nasze adresy mailowe