Adwent 2020 w jedności online

Holyweek. Profesjonalne przygotowanie katechezy z rodziną w świecie cyfrowym

 

 

Oczywiście gratulacje również dla dyrektora Wydziału ks. dr hab. Romana Buchty, profesora, który też swoje korzenie ma na naszej Alma Mater

 

Rodzinne rekolekcje także na FB