43 Ogólnopolskie Sympozjum Katechetyczne - Edukacja medialna w służbie katechezy

 

 

 

43 Ogólnopolskie Sympozjum Katechetyczne Edukacja medialna w służbie katechezy
Sobota 19 XI 2022 r.
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14 – Lublin, C-1031

 

 

 

9.30 Otwarcie sympozjum

 

9.35-10.10 Kultura cyfrowa jako zjawisko religijne – o. dr hab. Mirosław Chmielewski CSsR

 

10.10-10.40 Edukacja medialna a nauczanie religii w szkole – dr hab. Piotr Drzewiecki, prof. UKSW

 

10.40-11.00 Kompetencje medialne nauczycieli religii – ks. Marcin Józefczyk

 

11.00-11.20 Katecheza w epoce cyfrowej procesem spersonalizowanym – ks. dr hab. Piotr Goliszek, prof. KUL

 

przerwa

 

11.40-12.20 Tożsamość religijna w dobie mediatyzacji religii. Raport z badań w zakresie komunikacji Kościoła katolickiego w Polsce w okresie pandemii Covid-19 – dr hab. Justyna Szulich-Kałuża, prof. KUL

 

12.20-12.30 Analiza transmisji Mszy św. on-line podczas pandemii Covid-19 – dr Barbara Przywara WSIiZ w Rzeszowie, dr hab. Andrzej Adamski WSIiZ w Rzeszowie, dr hab. Marcin Szewczyk, dr hab. Anna Jupowicz-Ginalska, prof. UW w Warszawie, ks. dr hab. Andrzej Kiciński, prof. KUL

 

12.30-13.00 Źródła edukacji medialnej nauczycieli religii na przykładzie portalu KULkat – ks. dr Łukasz Simiński, UMK w Toruniu

 

13.00-13.30 Pomoce do współczesnych form przekazu wiary, ks. mgr inż. Karol Rasała, Wyd. Jedność w Kielcach

 

13.30-14.00 Dyskusja: reguła niezmiennej treści, ale o zmiennej formie

 

Komitet organizacyjny: ks. mgr Józefczyk Marcin, ks. mgr Lebowa Dawid, mgr Kalinowska Natalia, Kreczman Piotr